Tiskové prohlášení opatrovníka Konfederace politických vězňů ČR

Skupina asi 50 osob se dnes pokusila na shromáždění, které si svolala, násilně převzít Konfederaci politických vězňů. Prohlašuji, že se jedná o puč, který napadnu všemi dostupnými prostředky. Jediný statutární zástupce KPV je v současné době opatrovník jmenovaný soudem.  Sněm Konfederace politických vězňů jsem svolal na 7. 3. 2020.  Jednání, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2019 nebyl sněm Konfederace politických vězňů a jeho výstupy jsou nicotné.

Otakar Tulačka, opatrovník KPV ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *