Soud odmítl návrh na ZRUŠENÍ a LIKVIDACI KPV ČR

Soud zastavil ničitele KPV

Opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný Městským soudem v Praze dne 25.6.2019 oznamuje členům KPV, médiím a dalším osobám: 

Návrh osob požadujících u tohoto soudu zrušení a likvidaci KPV ČR podaný v dubnu 2019 bez povinného souhlasu a vědomí členské schůze byl soudem dne 24. 7. 2019 odmítnut. Likvidaci KPV dlouhodobě požadovali František Šedivý, Leo Žídek, Blanka Matějíčková, Vlasta Preislerová, Mgr. Martinek, ale také členové Jůzová, Krčmář, Adame.

KPV ČR jako svědek zločinů komunistů sdružující jeho oběti bude tedy existovat dál. Dokud v naší zemi existuje KSČ a její nástupce, musí existovat KPV jako jediný přímý svědek zločinů komunismu. Tzn. svědek perzekucí, mučení, vražd, bezpráví a diktatury. 

Příjem nový členů do KPV ČR: 

Zároveň KPV ČR v souladu s usnesením členské schůze z 26. září 2018 přijímá už měsíc nové členy z řad potomků, kterým tato možnost byla celé roky výše uvedenými osobami upírána. Ačkoli na to měli nárok. Konfederace proto nebyla přirozeně omlazována, ale uměle vedena k zestárnutí a k zániku. Vyzýváme další zájemce a členy rodiny o přihlášení se do KPV ČR na našich oficiálních kontaktech. Každý den přicházejí nové žádosti politických vězňů a jejich pozůstalých. Oživení KPV ČR tím začalo. Ještě zbývá sehnat nové zaměstnance, nadále je hledáme… Jsou i návrhy, aby KPV jako i jiné rozumné spolky přijímala ve vlastním zájmu hostující členy – sympatizanty, sice bez hlasovacího práva, kteří se zavážou k plnění poslání KPV ČR zakotveného ve stanovách.

S pozdravem
Otakar Tulačka
opatrovník zapsaného spolku KPV ČR

ústředí KPV ČR
Škrétova 6
Praha 2

Tel. 224 230 608
Mail: ustredi@kpv-cr.cz
Stránky: www.kpv-cr.cz

web soudního řízení je zde:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=&cisloSenatu=77&druhVec=Cm&bcVec=48&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *