Orgány KPV ČR

Jediný statutární orgán spolku KPV ČR :

Otakar Tulačka, opatrovník KPV

Statutární orgán jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha jako opatrovník právnické osoby. Plně nahrazuje Předsednictvo KPV.

..

Předsedové okresních poboček KPV ČR:

tito předsedové jsou stále platnými orgány KPV ČR.

..

Zaniklé orgány :

František Šedivý

Leo Žídek

a protiprávně kooptovaná Vlasta Preislerová

Těmto místopředsedům Předsednictva skončil tříletý mandát už vloni dne 2.12.2018. Od následujícího dne nejsou oprávněni za KPV jednat a činit právní úkony. Na svém soukromém webu se vydávají za místopředsedy zcela protiprávně.

Všechny úkony, které od té doby učinili a nadále činí zjevně pod vlivem hrubých manipulací ze strany paní Matějíčkové, lze prohlásit za právně neplatné. Za případné škody budou muset nést občansko-právní a trestně-právní odpovědnost.

Blanka Matějíčková

sekretářka – asistentka (vydávající se na veřejnosti a v médiích nepravdivě za tajemnici KPV) byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání u KPV. A sice okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 Zákoníku práce.

Téhož dne jí bylo ukončeno členství v Konfederaci pro závažné porušování stanov a zákonů. Dále pro nepřetržité intriky mezi členy směřující k rozkolu mezi nimi a k naprostému zničení KPV ČR, včetně vydávání smyšlených pomluv v médiích. Také pro nesplňování podmínek členství, kdy nejsou v archívu doloženy její potřebné podklady. Je možné, že její členství nikdy ani nevzniklo, chybí o něm jakékoliv záznamy. Byla však zaměstnancem.

Na našem webu se připravuje zveřejnění všech trestních oznámení na její osobu a vyčíslení mnohamiliónových škod, které podle našeho názoru způsobila. Nadále je vyzývána spolkem ke smíru a k vrácení všeho majetku KPV.

Varujeme tímto všechny osoby a instituce i státní správu před neustálým šířením zcela nepravdivých zpráv o KPV od paní Matějíčkové.

Takto podvodně už roky manipuluje s mnoha lidmi a úřady, aby získávala jejich podporu. Tím zakrývá nezákonné skutky. Včetně tajně prováděné likvidace našeho spolku.

Josef Václav Martinek

jako právník KPV ČR a blízký spolupracovník Blanky Matějíčkové obdržel od KPV dne 11. 7. 2019 ukončení mandátní smlouvy a už není právníkem KPV. Byl vyzván k navrácení všech spisů KPV, což zatím neučinil. KPV má již nového právního zástupce.

Ostatní členové Předsednictva KPV zvolení roku 2015

Všem zanikl uplynutím tříletého volebního období mandát dne 2.12.2018 a proto již nejsou ve funkci.

2 komentáře u „Orgány KPV ČR

  1. Vladislav Ćermín

    Jsem příbuzný Vašeho bývalého bratra pana Rudolfa Henzela narozeného 13.06.1921 v Bratislavě, zemřelého 03. 11. 2004 v Českých Budějovicích. Léta jsem s ním sledoval činnost KPV, vozil jej na různá setkání a akce, které například organizoval p.Zahrádka z Příbrami apod. Sledoval jsem činnost KPV a vůbec jsem nemohl pochopit, že má KPV zaniknout, to by byla voda na mlýn pro „BOLŠEVIKA“.
    Já sám pocházím z Jižních Čech z podnikatelské rodiny ze strany otce a šlechtického rodu po matce. Od 70-tých let zapojen do protistátní činnosti proti bolševikům, strýc Signatář Charty 77, další strýc bojovník proti nacismu a komunismu Div.gen. Čeněk Kudláček. Já působil v oblasti křesťanského dizentu. Od r. 1984 sledován a následně vyšetřován 3 správou SNB/VKR 18. pohraniční brigády PS v Českých Budějovicích. Od 20.11 1989 zapojen v OF na Jihu Čech a od 10. 12. 1989 zakládající člen KDS a později „ekonomický poradce“ p. Dr. Václava Bendy. Od září 1990 zakládám vlastní poradenskou kancelář na ekonomicko-organizační, účetní a daňové poradenství, personální a mzdové poradenství a právní činnosti. Zakládající člen Sdružení účetních a daňových poradců, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Spolupráce při legislativě při přechodu na „Tržní ekonomiku“ apod.
    Již léta jsem p. Ing. Śedivého upozorňoval na nevhodné chování sekretářky KPV, na její povýšenecké chování a arogantnost. Pro budoucnost se musí zachovat odkaz KPV, aby zejména mladí věděli o zrůdnostech komunistického režimu v letech 1948 až 1990. Rád Vám ve Vaší náročné práci budu nápomocen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *