Kontakty KPV ČR (platné od 90. let)

Toto je 20 let oficiální webová stránka Konfederace politických vězňů ČR.

adresa: KPV ČR

Škrétova 6, Praha 120 00 (…..platná už 28 let)

IČO od roku 1990 : 00 417 581

DIČ: CZ 00 417 581

bankovní účet u Komerční banky platný 20 let : 38130011 / 0100

Pevná linka na ústředí platná 20 let (cca 7 – 20 hod.) : 224 230 608  

Mobil: 723 655 563   pro naléhavý případ

Kontakt statutárního orgánu (Otakar Tulačka, opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha a to okamžitě vykonatelným usnesením ode dne doručení – 2. 7. 2019 dle § 171 o.s.ř.)

Originální emailová schránka pro poštu platná 20 let :  

ustredi@kpv-cr.cz

Změna: civilní zaměstnanec KPV sekretářka Blanka Matějíčková byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání pro závažná podezření z defraudací a už nemá s KPV nic společného. Její užívání našeho mobilního čísla 724 117 xxx , dále našich emailů, našich webů a vytváření nových fyzických adres KPV je protiprávní skutek závažného charakteru. Paní Matějíčková na základě nespočtu jasných důkazů už rok usiluje o totální zničení KPV ČR. Vše je předáváno postupně Policii ČR a soudům.  

Originální webové stránky platné 20 let:  www.kpv-cr.cz

Obsah tohoto našeho webu byl však dne 9.7.2019 kompletně odcizen neoprávněnou osobou, která se během krádeže našich dat podepsala v elektronickém formuláři jako Karel Matějíček. Má se jednat o manžela paní Matějíčkové. Budeme web po dvaceti letech proto znovu od začátku vytvářet. A také vymáhat právními cestami zcizený obsah a zcizené logo. Tento web jsme obnovili dne 19. 7. 2019.