Archiv rubriky: obnova KPV ČR

Tiskové prohlášení KPV ČR

Tiskové prohlášení Konfederace politických vězňů z doby komunismu ze dne 19.8.2019

Konfederace politických vězňů z let 1948 – 1989 byla v letošním roce 2019 prakticky zničena.

Stala se obětí organizovaného zločinu několika osob. Těmito lidmi byla dlouhodobě poškozována sofistikovanými útoky na celou svojí strukturu. Na pobočky, členskou základnu, majetek, administrativu.

Podobně jako před 50 lety roku 1968, kdy náš spolek tehdy pod názvem K231 (podle zločinného zákona 231) zničily komunistické úřady. Na žádost Sovětského Svazu a pod kontrolou ruské okupační armády v naší zemi. 

Zmíněné osoby tajně převedly náš nemovitý majetek – rekreační chatový areál Smilovice Chotilsko na přehradě Slapy v hodnotě cca 30 mil. Kč jiné organizaci. A to zdarma úředníkům finanční správy, kterým náleží prověrky účetnictví. Zákon i stanovy to však zakazovaly. Přestože zástupci KPV nebyli ve funkcích a ani nebyli zapsáni v rejstříku, nový vlastník (GFŘ) převod areálu rychle dokončil. Na rozdíl od Národního památkového úřadu, který stejně závadný převod tzv. Věže smrti odmítl dokončit z důvodů právní opatrnosti. MF ČR návrat areálu nyní už zvažuje.

A dále tyto osoby celé roky na ústředí KPV nevyřizovali žádosti potomků politických vězňů o členství, až konfederaci uměle přivedli k zániku. Stejně tak korespondenci a stížnosti. Na ústředí nacházíme 10 let staré doporučené dopisy už nežijících členů, které nikdy nebyly otevřeny. Ničitelé KPV rovněž zmanipulovali stanovy a členské schůze. Spolek v podstatě zlikvidovali.

V poslední minutě zasáhl Městský soud Praha a jmenoval dne 25.6.2019 opatrovníka spolku. Ten dne 4.7.2019 nastoupil sám do práce na celý den a přistihl paní Matějíčkovou se dvěma auty a s celou rodinou při pokusu vyvážet věci z našeho ústředí Škrétova 6 Praha. Jiný den přijela i s nákladním autem. Události zaznamenala také průmyslová kamera státní organizace RRTV v této budově. Vše jsme sdělili policii. Po ročním boji s ničiteli KPV a s nikým nejmenovanými likvidátory začíná KPV proto znovu od počátku. Jako když začínala v listopadu 1989 na zelené louce.

Každého občana ČR nebo každou úřední osobu, média a politiky zveme, aby se přišli do sídla našeho spolku podívat a přesvědčit o rozsahu škody, jaká byla způsobena. Chaos a prázdné skříně, aktuální spisy jsou pryč.

Stateční členové KPV nyní sbírají Konfederaci z popela a od 4. 7. 2019 jí obnovují. Svojí historickou a svědeckou úlohu danou posláním ve Stanovách musí plnit dál. Dokud budou u nás existovat příznivci krvavé komunistické diktatury nebo KSČ(M).

Členové KPV se nikdy nevzdali naděje, že toto otřesné bezpráví v jejich spolku prováděné téměř všehoschopnou zaměstnankyní a jejím kamarádem právníkem bude jednou poraženo. A konečně poraženo bylo. S pomocí Městského soudu Praha, který měl odvahu zasáhnout tam, kde všichni policisté a státní zástupci 9 měsíců pouze přihlíželi drancování, ničení, různým sabotážím. S odkazem na zákon, který to umožňuje. Odkazovali nás po každém zločinu na civilní soudní řízení. Tím pachatelům umožnili dokonat svůj čin, téměř zničit KPV.

Samozvaní likvidátoři KPV (tzn. pracovníci Matějíčková, Matějíček, Preislerová za karlovarskou pobočku, Martinek a dva zmanipulovaní přestárlí členové spolku Žídek a Šedivý nechápající v pokročilém věku zhruba 90-ti let, o co jde) dokonce založili nezákonný pirátský web s naším názvem. Dále pak i pirátský email a dokonce pirátskou adresu fyzického sídla KPV umístěnou u advokáta Martinka. Tím nás nezákonně připravili o úřední korespondenci a asi o polovinu okresních poboček a členské základny. Přitom nejsou zaregistrováni a nemají IČO ani ho mít nemohou.

Pro vznik jejich webové stránky si přivlastnily naší doménu kpv-cr.cz , u níž pouze vyjmuli pomlčku. Jde o napodobeninu matoucí čtenáře. Jako je reklamní podvod a nekalá soutěž. Tyto stránky kpvcr bez pomlčky v názvu NEJSOU oficiálními stránkami KPV ČR. Slouží evidentně k rozbití konfederace na dvě skupiny, což se také děje právě teď. Na web přidali články, ve kterých popisují o členech KPV hrubé nepravdy.

Podle registrace domény jde o soukromé stránky pana Karla Matějíčka, který není naším zaměstnancem a pouze nám dříve spravoval web. A který nás (zjevně kvůli zničení KPV ČR) připravil dne 9.7.2019 ve spolupráci s propuštěnou sekretářkou Blankou Matějíčkovou o veškerý obsah našich stránek. Poté si ho zveřejnil na svém webu. Lze asi právem říci, hacker nám hacknul web. Toto zcizení webu naší organizace, který byl náš téměř 20 let, a rovněž tisíců emailů je předáno k policejnímu vyšetřování. Oboje bude vymáháno soudně včetně náhrady škody.

Političtí vězni tak bohužel zažili podruhé ve svých životech životní pohromu a neštěstí. Dnes však jako poměrně staří a zesláblí občané ve věku většinou 70 až 105 let. Tím ostudnější je, že na ně byla použita tzv. metoda šmejdů známá pod tímto názvem z médií a soudních kauz. Jsou to případy o psychologické manipulaci, o předstírání přátelství a lásky ke starým lidem. O lžích a podvodech lidských hyen nad starými občany.

Podobně i emailová adresa s naší jménem, ale bez pomlčky, ve tvaru ustredi@kpvcr.cz  užívaná manželi Matějíčkovými vůbec NENÍ oficiální emailovou adresou KPV ČR. Jde o protiprávní napodobeninu na serveru pana Karla Matějíčka. Odcizení obsahu naší schránky, který byl náš téměř 20 let a obsahoval značné množství osobních údajů chráněných zákonem GDPR, je také předáno k policejnímu zákroku.

Podobně je smyšlená i tato údajná poštovní „adresa KPV ČR“ :

Advokátní kancelář Martínek !?
Bryksova 818/48
198 00 Praha 9

Tento právník, který byl nedávno potrestán Kárným senátem Advokátní komory za nezákonnosti uvnitř KPV, je ze strany členů KPV podezřelý, že se na defraudacích majetku a zničení naší organizace významně podílel. Také sepsal na náš spolek utajený návrh na jeho zrušení a na likvidaci. Ten podal letos v dubnu k soudu. Bez vědomí členské základny, které jediné to náleželo. Návrh na likvidaci KPV ČR tajně podepsali a u soudu podali František Šedivý a Leo Žídek.

Následně si s Vlastou Preislerovou založili v bytě Blanky Matějíčkové nový spolek Jáchymovský odkaz. Státní dotaci na provoz jim však před týdnem MF ČR zamítlo. Nám dotace přidělená byla.

Vzhledem ke všemu výše zjištěnému žádáme a prosíme odbornou veřejnost, policii, trestní právníky, média, politiky a Vládu ČR, aby nám pomohli se proti těmto nelegálním skutkům bránit.

Děkujeme každému, kdo nás od první chvíle od 4.7.2019 podporuje. Organizace, školy, spolky a veřejné osobnosti se přidávají. Obnovujeme násilně přetrženou spolupráci se subjekty Masarykova společnost, Sdružení bývalých politických vězňů SBPV, Političtí vězni.cz, ÚSTR atd. atd.

Obnovujeme zničenou komunikaci KPV s celou společností a všemi médii, uměle zablokovanou po několik let naším civilním zaměstnancem Blankou Matějíčkovou. Ta si z našeho ústředí před několika lety vytvořila uzamčenou soukromou pevnost, nedobytnou pro veřejnost, pro média i pro mnoho členů sdružení. Provoz našeho spolku si zprivatizovala na své jméno, dopisy do KPV chodí ve skutečnosti na její jméno bez uvedení KPV. Za časté jízdy vozidlem taxi ročně utrácela z našich fondů částky ve statisících. Např. za 7 tisíc Kč si nedávno zajela vozem TAXI na otočku do Budějovic. Další statisíce dostával kamarádský právník Josef M. za krytí nezákonností na sněmech, na Radách, v hospodaření. Zavedla ve spolku neomezenou vládu a diktát nad starými, nemocnými a denně umírajícími členy KPV. Mnoho jich v tomto letitém trápení mezitím zemřelo nebo skončilo v trvalém smutku. Nečekané zjištění novinářů, že jejím otcem byl v Praze komunistický soudce v padesátých letech, kdy se páchaly justiční zločiny a vraždy, bylo pro nás poslední kapkou. Takoví lidé u nás v KPV pracovat nemohou.

Děkujeme za podporu, pište nám prosím na email : ustredi@kpv-cr.cz nebo dopisem na adresu KPV, Škrétova 6, Praha 120 00. Volejte nám prosím na 224 230 608.

Dne 19. 7. 2019. Aktualizace 19. 8. 2019

KPV ČR – Konfederace politických vězňů ČR

zastoupená soudně jmenovaným opatrovníkem KPV ČR Otakarem Tulačkou (statutární orgán) a opatrovnickým výborem

Chaty Smilovice – objednání pobytu

I přes odcizení našeho rekreačního areálu Smilovice – Chotilsko na břehu Vltavy na Slapské přehradě zde máme ještě umožněný pronájem dvou velkých chat od června do září. Vzhledem k tomu, že bývalé vedení KPV Matějíčková, Preislerová, Žídek, Šedivý, Martinek, Matějíček tajně a bez vědomí členské základny navrhli u soudu likvidaci KPV, měla to být letos poslední sezóna užívání našich letních chat. Jelikož usilujeme o obnovu KPV, je naděje, že poslední sezónou nebude. Seznamy žádostí od členů a rozpis turnusů však u sebe nezákonně drží nedávno propuštěná sekretářka Blanka Matějíčková. Obracíme se na GFŘ jako aktuálního vlastníka našich zcizených chat o poskytnutí součinnosti.

Cena pro člena KPV včetně jeho rodiny je 1700 Kč za týden pobytu, což je polovina. Druhou polovinu platí KPV.

Žádáme zájemce, aby obnovili svůj zájem a přihlásili se urychleně na našich kontaktech:

Telefon : 224 230 608

Email : ustredi@kpv-cr.cz

Orgány KPV ČR

Jediný statutární orgán spolku KPV ČR :

Otakar Tulačka, opatrovník KPV

Statutární orgán jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha jako opatrovník právnické osoby. Plně nahrazuje Předsednictvo KPV.

..

Předsedové okresních poboček KPV ČR:

tito předsedové jsou stále platnými orgány KPV ČR.

..

Zaniklé orgány :

František Šedivý

Leo Žídek

a protiprávně kooptovaná Vlasta Preislerová

Těmto místopředsedům Předsednictva skončil tříletý mandát už vloni dne 2.12.2018. Od následujícího dne nejsou oprávněni za KPV jednat a činit právní úkony. Na svém soukromém webu se vydávají za místopředsedy zcela protiprávně.

Všechny úkony, které od té doby učinili a nadále činí zjevně pod vlivem hrubých manipulací ze strany paní Matějíčkové, lze prohlásit za právně neplatné. Za případné škody budou muset nést občansko-právní a trestně-právní odpovědnost.

Blanka Matějíčková

sekretářka – asistentka (vydávající se na veřejnosti a v médiích nepravdivě za tajemnici KPV) byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání u KPV. A sice okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 Zákoníku práce.

Téhož dne jí bylo ukončeno členství v Konfederaci pro závažné porušování stanov a zákonů. Dále pro nepřetržité intriky mezi členy směřující k rozkolu mezi nimi a k naprostému zničení KPV ČR, včetně vydávání smyšlených pomluv v médiích. Také pro nesplňování podmínek členství, kdy nejsou v archívu doloženy její potřebné podklady. Je možné, že její členství nikdy ani nevzniklo, chybí o něm jakékoliv záznamy. Byla však zaměstnancem.

Na našem webu se připravuje zveřejnění všech trestních oznámení na její osobu a vyčíslení mnohamiliónových škod, které podle našeho názoru způsobila. Nadále je vyzývána spolkem ke smíru a k vrácení všeho majetku KPV.

Varujeme tímto všechny osoby a instituce i státní správu před neustálým šířením zcela nepravdivých zpráv o KPV od paní Matějíčkové.

Takto podvodně už roky manipuluje s mnoha lidmi a úřady, aby získávala jejich podporu. Tím zakrývá nezákonné skutky. Včetně tajně prováděné likvidace našeho spolku.

Josef Václav Martinek

jako právník KPV ČR a blízký spolupracovník Blanky Matějíčkové obdržel od KPV dne 11. 7. 2019 ukončení mandátní smlouvy a už není právníkem KPV. Byl vyzván k navrácení všech spisů KPV, což zatím neučinil. KPV má již nového právního zástupce.

Ostatní členové Předsednictva KPV zvolení roku 2015

Všem zanikl uplynutím tříletého volebního období mandát dne 2.12.2018 a proto již nejsou ve funkci.