Archiv rubriky: Novinky

Co nám přinesl rok 2020

Vážené sestry, Vážení bratři, milí přátelé, příznivci a hosté těchto stránek,

nezadržitelně se blíží konec roku 2020, dny, kdy uplynulý rok hodnotíme, jaký byl, co se nám povedlo, ale také i to, co jsme nestihli dokončit nebo co se nám nepovedlo a co můžeme udělat pro to, aby ten nadcházející rok byl lepší.

Ať chceme nebo ne, rok 2020 změnil naše životy zcela zásadním způsobem – podobně to platí i pro spolek Konfederace politických vězňů České republiky, který měl tu historickou příležitost nastartování pozitivních změn. Pojďme si tedy průběh roku krátce připomenout.

Jak již víte, dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky.

Sotva jsme se pustili do práce, naši činnost zablokovala Ing. Milena Blatná svým podáním návrhu na vyslovení neplatnosti orgánu spolku (sněmu) a návrhem na vydání předběžného opatření u Městského soudu v Praze. Tím nám znemožnila konat, a to do doby rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který dne 16. července 2020 uvedený návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Smutné na tom je, že navrhovatelka buď nekonala nebo svým konáním způsobila další škody. Nepředání agendy ani seznamu členů spolku s kontakty, zablokování telefonních linek, neplnění závazků vůči firmám, úřadům a institucím, podávání bezdůvodných trestních oznámení a lanaření dalších členů spolku, aby taková trestní oznámení kopírovali a zahlcovali jimi orgány činné v trestním řízení mimo jiné zapříčinilo odložení uvolnění dotace Ministerstva financí ČR na II. pololetí roku 2020, požadavek MF ČR na vrácení části dotace roku 2019 přesahující 260 tis. Kč nebo snížení částky dotace na rok 2021 o cca polovinu.

Poslední čtyři měsíce roku 2020 byly pro náš spolek vesměs pozitivní. Odehrály se zejména dvě větší akce, a to práce na Národní kulturní památce Rudá věž smrti a na Muzeu III. odboje v Příbrami. Na Rudé věži smrti jsme realizovali nové oplocení pozemku, elektrickou přípojku do objektu, osvětlení přístupové cesty k věži, noční osvětlení objektu věže, provedli jsme instalaci zabezpečovacího zařízení a instalaci kamerového systému, připravili jsme zázemí pro průvodce a opravili střechu, která byla v havarijním stavu a kterou do objektu zatékalo. V návaznosti na potřeby rekonstrukce prostor Města Příbrami jsme deinstalovali expozici muzea v Příbrami a pokračujeme na přípravě nových prostor a expozice pro jeho zachování.

Ptáte-li se na náš důvod, PROČ to děláme, je prostý – máme povinnost nejen vůči našim rodinám, předkům, všem politickým vězňům a jejich blízkým, ale také našim dětem a budoucím generacím, pro které musíme zachovat odkaz III. odboje v naší vlasti a prostřednictvím péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, muzea a případně dalších míst a nedovolit zapomenout na období, které by mělo být (nejen pro náš národ) velkým poučením.

Toto a následující období je, a mělo by být, především o práci, příležitostech a pozitivních změnách. Budeme tedy i nadále mimo jiné pokračovat na již zmíněných dvou projektech – nové expozici Muzea III. odboje v nových prostorách v Příbrami, včetně péče o expozici v Jáchymově a Klášteře Teplá u Mariánských Lázní a na projektu péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, jejíž součástí bude i nová expozice. V této souvislosti patří velký dík našim příznivcům a podporovatelům. Zvláštní poděkovaní patří zejména Ministerstvu financí České republiky, Karlovarskému kraji, Městu Ostrov a Městu Příbram. Věřím, že nastartovaná dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat a další spolupráci budeme navazovat i s ostatními úřady, institucemi nebo spolky.

Ne vše se nám dosud podařilo. Jednou z takových oblastí je zlepšení komunikace jak směrem ven, tak i uvnitř spolku a tím i návazná potřebná pomoc členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb. Intenzivně pracujeme i v této oblasti. O jednotlivých oblastech a jejich akcí vás budeme informovat v následujících příspěvcích.

Do následujícího roku 2021 vám přeji pevné zdraví, klid a pohodu. Podobně i spolku bych popřál jeho zotavení a více pohody a klidu na práci a službu pro spolek.

S úctou

Ing. Petr Dub
předseda spolku KPV ČR

Sdělení předsedy Konfederace politických vězňů ČR

Vážené sestry, Vážení bratři, milí čtenáři,

na konci minulého roku jsem vás ve zvláštním zpravodaji prosil o respektování opatrovníka a vyčkání na sněm jím svolaný. Předně děkuji všem, kteří jste mojí prosbu vyslyšeli.

Dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky. Tato skutečnost byla stvrzena pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, který také provedl příslušný zápis ve spolkovém rejstříku. Nově má statutární orgán 3 členy – předsedu a dva členy předsednictva.

Musím se přiznat, že jsem dlouho zvažoval, zda nabídku kandidatury na předsedu spolku vzhledem k jeho neutěšené situaci přijmout. Nakonec jsem s kandidaturou souhlasil a byl zvolen předsedou našeho spolku. Tím hlavním důvodem, proč jsem do toho šel, byla poslední šance na záchranu spolku a jeho schopnost plnit své poslání. Dalšími členy předsednictva spolku jsou Otakar Tulačka a Jan Váňa.

Pokud si vypůjčím slova od našeho bývalého pana prezidenta – náš spolek nevzkvétá. Ba naopak. Spolek neplnil a dosud neplní své základní poslání. Naši členové mnoho času a energie vyplýtvali sami mezi sebou. Někteří tvrdošíjně trvali na svém názoru a vynucovali si unáhlená řešení, boj proti ostatním jim zčásti nebo zcela zaslepil mysl.

Přiznám se vám, vážení čtenáři, že nevíme co nás vše čeká a jaké překvapení na nás ještě kde vyskočí. Příkladem může být jedna z posledních zpráv, kdy se jedna skupinka členů zastupovaná Ing. Milenou Blatnou a Miroslavem Koptem nyní může radovat. Povedl se jim na úkor spolku „husarský kousek“, jak se jejich mediální guru Pavel Horák chlubí na svých facebookových stránkách (tel. pouze na jeho osobu a e-mailová adresa jeho firmy): „SNĚM KPV ČR Z ROKU 2015 JE TEDY S KONEČNOU PLATNOSTÍ NEPLATNÝ A VŠECHNA NA NĚM I NÁSLEDNĚ PO NĚM PŘIJATÁ ROZHODNUTÍ JSOU NICOTNÉ“. To, že máme rok 2020 a cílem zaměření je boj z roku 2015 není všechno. Tato skupinka dne 9. 3. 2020 Vrchnímu soudu v Praze mimo jiné uvedla, že se plně ztotožňuje s rozhodnutím soudu I. stupně, které považuje za správné. Vrchní soud také tak rozhodl. Prakticky to znamená, že náš spolek musí této skupině vyplatit téměř 300  tis. Kč, což Pavel Horák na svůj facebook jasně nenapsal, ale pro spolek použil název účastník pro větší zamlžení. Tuto částku jsme již museli zaplatit, částku za vzájemné hádky našich členů. Hádky zcela zbytečné a uvedené finance nám budou chybět.

 Jistě chápete, že vzhledem k uvedenému a dalšímu rychlému odčerpávání finančních prostředků prostřednictvím přístupových práv k účtům, jsme povinni zabránit dalším škodám a právě proto jsme byli nuceni zmrazit všechny účty spolku. Tímto se za realizaci tohoto bezpečnostního opatření omlouváme všem poctivým členům spolku. O dalším postupu vás budeme informovat.

Připomínám, že spolek by měl být sdružením osob vedených společným zájmem. Zájmem, který nás stmeluje a pohání ke společným cílům. Pokud se budete podílet na diskuzi o společných cílech, ztotožníte se s nimi a budou vaší hnací silou, budu rád a těším se na spolupráci. Pokud některý člen spolku nebo skupina, budou mít jiné zájmy, pak již pravděpodobně nebude důvod pro další setrvání ve spolku. I zde bude platit: „Kdo chce, hledá způsoby“, „Kdo nechce, hledá důvody“.

Ujímáme se nového vedení a považuji za férové nenasazovat vám růžové brýle a právě proto musím uvést i takové skutečnosti, které nepíši rád. Jedním z mých cílů je ukončení všech sporů, které nám odčerpávají energii, čas i finance. Jsme spolek, který má společné cíle a chce se věnovat zcela praktickým potřebám a projektům.

Nezbývá než postupovat systematicky podle priorit, podobně jako při záchraně lidského života. Nejprve musíme obnovit tzv. základní životní funkce, aby náš spolek přežil. Rozhodně to nebude nic lehkého. Mezi naše nejbližší priority nyní patří:

  1. Ukončení hádek, sporů, vzájemného osočování a návrat k původním hodnotám Konfederace politických vězňů.
  2. Co nejdříve chceme pomáhat podle potřeby členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb.
  3. Obnovení zanedbané komunikace nejen navenek, ale i uvnitř spolku. Za tímto účelem budeme aktualizovat kontakty pro obnovení  komunikace.

Sledujte prosím tyto naše oficiální webové stránky. Další informace budou následovat.

Těším se na spolupráci s vámi.

Ing. Petr Dub
předseda

Zvláštní vydání Zpravodaje

Rok s rokem se sešel a věříme, že dvě dvacítky přinesou nejen do KPV ČR štěstí. Přinášíme vám zvláštní vydání Zpravodaje, ve kterém jsou rozhovory s opatrovníkem spolku Otakarem Tulačkou, s právním zástupcem JUDr. Petrem Tomanem, úvodní slovo si vzal místopředseda pobočky Benešov Petr Dub a nad Rudou věží smrti se zamýšlí Tomáš Bouška. Přejeme Vám mnoho zdraví v nadcházejícím roce.

kpv_zpravodaj

Zpravodaj si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu.

PF 2020

Vážené sestry, vážení bratři, přátelé,
přeji Vám šťastné a veselé prožití svátků Vánočních a vše nejlepší do roku 2020.

Otakar Tulačka

Tiskové prohlášení opatrovníka Konfederace politických vězňů ČR

Skupina asi 50 osob se dnes pokusila na shromáždění, které si svolala, násilně převzít Konfederaci politických vězňů. Prohlašuji, že se jedná o puč, který napadnu všemi dostupnými prostředky. Jediný statutární zástupce KPV je v současné době opatrovník jmenovaný soudem.  Sněm Konfederace politických vězňů jsem svolal na 7. 3. 2020.  Jednání, které se uskutečnilo dne 11. 12. 2019 nebyl sněm Konfederace politických vězňů a jeho výstupy jsou nicotné.

Otakar Tulačka, opatrovník KPV ČR

SRPNOVÁ DEKLARACE PODPORY ZALOŽENÍ MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ V PRAZE

V letošním roce si připomínáme osmdesáté výročí nacistické okupace v březnu 1939 a třicáté výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989. Půlstoletí vlády totalitních a autoritativních režimů na území Československa přineslo statisíce obětí a potlačování tradičních hodnot evropské civilizace. Dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělení sféry vlivu dvou totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje Evropský den památky obětí komunismu a nacismu.

Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

Pro splnění tohoto poslání považujeme za vhodné založit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. V Praze, na rozdíl od mnoha světových metropolí, takové muzeum doposud nemáme. Zvolení představitelé hlavního města Prahy vyhlásili přání takové muzeum založit. Podporujeme tento projekt a nabízíme spolupráci při jeho naplnění.

V Praze, 21. srpna 2019, ve výroční den srpnové okupace Československa.

Asociace českých kameramanů
Asociace soukromého zemědělství
Akademický klub 48
Bez komunistů.cz
Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s.
Cesta 121, občanské sdružení
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Evropská platforma paměti a svědomí
Konfederace politických vězňů ČR, z.s.
Junák – český skaut, z.s.
Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Nadace Arnošta Lustiga
Nezapomínejme, z.s.
Občanské sdružení Paměť
Orel
Památník Šoa Praha, o.p.s.
Pant, z.s.
Post Bellum, o.p.s. (Paměť národa)
Publicum commodum, z.s.
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989
Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z.s.
Spolek bývalých příslušníků PTP-VTNP se sídlem v Praze, z.s.
Spolek pro vojenská pietní místa, z.s.
Spolek pro zachování odkazu českého odboje, z.s.
Symposion, z.s.
Totalita.cz Už nemlčíme! z.s.
Vítězný únor.cz