Archiv rubriky: Novinky

Vyjádření Centra pro dokumentaci totalitních režimů

Vážený pane Tulačko, dovolujeme si Vás oslovit jako současného opatrovníka zapsaného spolku Konfederace politických vězňů České republiky. Vítáme rozhodnutí pokračovat v činnosti tohoto významného spolku a zprostředkovávat svědectví bývalých politických vězňů s komunistickým režimem. Jako představitelé Centra pro dokumentaci totalitních režimů Vám nabízíme spolupráci a pomoc při přípravě vzdělávacích, pietních a dalších akcí, jejichž cílem je připomenout památku protivníků a obětí komunistického režimu. 

Se srdečným pozdravem

Peter Rendek, výkonný ředitel CDTR
Petr Blažek, zástupce ředitele CDTR
Lukáš Čejka, zástupce ředitele CDTR
www.cdtr.cz
www.minulost.cz
www.ibadatelna.cz
www.vons.cz

Soud odmítl návrh na ZRUŠENÍ a LIKVIDACI KPV ČR

Soud zastavil ničitele KPV

Opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný Městským soudem v Praze dne 25.6.2019 oznamuje členům KPV, médiím a dalším osobám: 

Návrh osob požadujících u tohoto soudu zrušení a likvidaci KPV ČR podaný v dubnu 2019 bez povinného souhlasu a vědomí členské schůze byl soudem dne 24. 7. 2019 odmítnut. Likvidaci KPV dlouhodobě požadovali František Šedivý, Leo Žídek, Blanka Matějíčková, Vlasta Preislerová, Mgr. Martinek, ale také členové Jůzová, Krčmář, Adame.

KPV ČR jako svědek zločinů komunistů sdružující jeho oběti bude tedy existovat dál. Dokud v naší zemi existuje KSČ a její nástupce, musí existovat KPV jako jediný přímý svědek zločinů komunismu. Tzn. svědek perzekucí, mučení, vražd, bezpráví a diktatury. 

Příjem nový členů do KPV ČR: 

Zároveň KPV ČR v souladu s usnesením členské schůze z 26. září 2018 přijímá už měsíc nové členy z řad potomků, kterým tato možnost byla celé roky výše uvedenými osobami upírána. Ačkoli na to měli nárok. Konfederace proto nebyla přirozeně omlazována, ale uměle vedena k zestárnutí a k zániku. Vyzýváme další zájemce a členy rodiny o přihlášení se do KPV ČR na našich oficiálních kontaktech. Každý den přicházejí nové žádosti politických vězňů a jejich pozůstalých. Oživení KPV ČR tím začalo. Ještě zbývá sehnat nové zaměstnance, nadále je hledáme… Jsou i návrhy, aby KPV jako i jiné rozumné spolky přijímala ve vlastním zájmu hostující členy – sympatizanty, sice bez hlasovacího práva, kteří se zavážou k plnění poslání KPV ČR zakotveného ve stanovách.

S pozdravem
Otakar Tulačka
opatrovník zapsaného spolku KPV ČR

ústředí KPV ČR
Škrétova 6
Praha 2

Tel. 224 230 608
Mail: ustredi@kpv-cr.cz
Stránky: www.kpv-cr.cz

web soudního řízení je zde:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=&cisloSenatu=77&druhVec=Cm&bcVec=48&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Kontakty KPV ČR (platné od 90. let)

Toto je 20 let oficiální webová stránka Konfederace politických vězňů ČR.

adresa: KPV ČR

Škrétova 6, Praha 120 00 (…..platná už 28 let)

IČO od roku 1990 : 00 417 581

DIČ: CZ 00 417 581

bankovní účet u Komerční banky platný 20 let : 38130011 / 0100

Pevná linka na ústředí platná 20 let (cca 7 – 20 hod.) : 224 230 608  

Mobil: 723 655 563   pro naléhavý případ

Kontakt statutárního orgánu (Otakar Tulačka, opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha a to okamžitě vykonatelným usnesením ode dne doručení – 2. 7. 2019 dle § 171 o.s.ř.)

Originální emailová schránka pro poštu platná 20 let :  

ustredi@kpv-cr.cz

Změna: civilní zaměstnanec KPV sekretářka Blanka Matějíčková byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání pro závažná podezření z defraudací a už nemá s KPV nic společného. Její užívání našeho mobilního čísla 724 117 xxx , dále našich emailů, našich webů a vytváření nových fyzických adres KPV je protiprávní skutek závažného charakteru. Paní Matějíčková na základě nespočtu jasných důkazů už rok usiluje o totální zničení KPV ČR. Vše je předáváno postupně Policii ČR a soudům.  

Originální webové stránky platné 20 let:  www.kpv-cr.cz

Obsah tohoto našeho webu byl však dne 9.7.2019 kompletně odcizen neoprávněnou osobou, která se během krádeže našich dat podepsala v elektronickém formuláři jako Karel Matějíček. Má se jednat o manžela paní Matějíčkové. Budeme web po dvaceti letech proto znovu od začátku vytvářet. A také vymáhat právními cestami zcizený obsah a zcizené logo. Tento web jsme obnovili dne 19. 7. 2019.

Jednání Rady KPV 18. září 2019

Další jednání Rady KPV ČR se koná dne 18. září 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti pobočky č. 15, ulice Revoluční 28 Praha.  Přesněji čp. 28 / 1403. Dům vpravo, je asi 100 metrů před Vltavou. V přízemí je prodejna MATEX, která má bílý nápis na modré tabuli. Nutno zazvonit, na ulici je zvonek. Předpokládaný konec ve 13:00 hod. Cestovní doklady si prosím uschovejte k pozdějšímu případnému vyúčtování. 

Doprava:

metro B, což je žlutá linka metra. Cílová stanice metra má název Náměstí Republiky. A pak lze pěšky 400 m nebo 2 zastávky tramvají k Vltavě.

Anebo přes Prahu tramvají č. 5, 6, 8, 15, 91, 96, popř. autobusem č. 207, 905, 907, 909, 911 na zastávku Dlouhá třída, která je už blízko domu Revoluční 28.

Mapa od metra Náměstí Republiky k domu Revoluční 28 – klikni na:

https://mapy.cz/s/3wDg0