Akce KPV ČR pro rok 2019

7. 9. 2019sv. Hostýn
14. 9. 2019T. G. Masaryk – výročí úmrtí, Lány
28. 9. 2019 pietní setkání Zlaté Hory
6. 10. 2019pietní setkání u pamětní desky věnované účastníkům II. a III. odboje, Křenovice u Slavkova
17. 11. 2019pietní setkání u pomníku obětem komunismu, Hradec Králové
18. 11. 2019Den boje za svobodu a demokracii, Ostrava