Archiv pro měsíc: Prosinec 2020

Co nám přinesl rok 2020

Vážené sestry, Vážení bratři, milí přátelé, příznivci a hosté těchto stránek,

nezadržitelně se blíží konec roku 2020, dny, kdy uplynulý rok hodnotíme, jaký byl, co se nám povedlo, ale také i to, co jsme nestihli dokončit nebo co se nám nepovedlo a co můžeme udělat pro to, aby ten nadcházející rok byl lepší.

Ať chceme nebo ne, rok 2020 změnil naše životy zcela zásadním způsobem – podobně to platí i pro spolek Konfederace politických vězňů České republiky, který měl tu historickou příležitost nastartování pozitivních změn. Pojďme si tedy průběh roku krátce připomenout.

Jak již víte, dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky.

Sotva jsme se pustili do práce, naši činnost zablokovala Ing. Milena Blatná svým podáním návrhu na vyslovení neplatnosti orgánu spolku (sněmu) a návrhem na vydání předběžného opatření u Městského soudu v Praze. Tím nám znemožnila konat, a to do doby rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který dne 16. července 2020 uvedený návrh na vydání předběžného opatření zamítl. Smutné na tom je, že navrhovatelka buď nekonala nebo svým konáním způsobila další škody. Nepředání agendy ani seznamu členů spolku s kontakty, zablokování telefonních linek, neplnění závazků vůči firmám, úřadům a institucím, podávání bezdůvodných trestních oznámení a lanaření dalších členů spolku, aby taková trestní oznámení kopírovali a zahlcovali jimi orgány činné v trestním řízení mimo jiné zapříčinilo odložení uvolnění dotace Ministerstva financí ČR na II. pololetí roku 2020, požadavek MF ČR na vrácení části dotace roku 2019 přesahující 260 tis. Kč nebo snížení částky dotace na rok 2021 o cca polovinu.

Poslední čtyři měsíce roku 2020 byly pro náš spolek vesměs pozitivní. Odehrály se zejména dvě větší akce, a to práce na Národní kulturní památce Rudá věž smrti a na Muzeu III. odboje v Příbrami. Na Rudé věži smrti jsme realizovali nové oplocení pozemku, elektrickou přípojku do objektu, osvětlení přístupové cesty k věži, noční osvětlení objektu věže, provedli jsme instalaci zabezpečovacího zařízení a instalaci kamerového systému, připravili jsme zázemí pro průvodce a opravili střechu, která byla v havarijním stavu a kterou do objektu zatékalo. V návaznosti na potřeby rekonstrukce prostor Města Příbrami jsme deinstalovali expozici muzea v Příbrami a pokračujeme na přípravě nových prostor a expozice pro jeho zachování.

Ptáte-li se na náš důvod, PROČ to děláme, je prostý – máme povinnost nejen vůči našim rodinám, předkům, všem politickým vězňům a jejich blízkým, ale také našim dětem a budoucím generacím, pro které musíme zachovat odkaz III. odboje v naší vlasti a prostřednictvím péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, muzea a případně dalších míst a nedovolit zapomenout na období, které by mělo být (nejen pro náš národ) velkým poučením.

Toto a následující období je, a mělo by být, především o práci, příležitostech a pozitivních změnách. Budeme tedy i nadále mimo jiné pokračovat na již zmíněných dvou projektech – nové expozici Muzea III. odboje v nových prostorách v Příbrami, včetně péče o expozici v Jáchymově a Klášteře Teplá u Mariánských Lázní a na projektu péče a zpřístupněním kulturní památky UNESCO – Rudé věže smrti, jejíž součástí bude i nová expozice. V této souvislosti patří velký dík našim příznivcům a podporovatelům. Zvláštní poděkovaní patří zejména Ministerstvu financí České republiky, Karlovarskému kraji, Městu Ostrov a Městu Příbram. Věřím, že nastartovaná dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat a další spolupráci budeme navazovat i s ostatními úřady, institucemi nebo spolky.

Ne vše se nám dosud podařilo. Jednou z takových oblastí je zlepšení komunikace jak směrem ven, tak i uvnitř spolku a tím i návazná potřebná pomoc členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb. Intenzivně pracujeme i v této oblasti. O jednotlivých oblastech a jejich akcí vás budeme informovat v následujících příspěvcích.

Do následujícího roku 2021 vám přeji pevné zdraví, klid a pohodu. Podobně i spolku bych popřál jeho zotavení a více pohody a klidu na práci a službu pro spolek.

S úctou

Ing. Petr Dub
předseda spolku KPV ČR