Archiv pro měsíc: Květen 2020

Sdělení předsedy Konfederace politických vězňů ČR

Vážené sestry, Vážení bratři, milí čtenáři,

na konci minulého roku jsem vás ve zvláštním zpravodaji prosil o respektování opatrovníka a vyčkání na sněm jím svolaný. Předně děkuji všem, kteří jste mojí prosbu vyslyšeli.

Dne 12. března 2020 bylo na náhradní celostátní členské schůzi zvoleno nové vedení Konfederace politických vězňů České republiky. Tato skutečnost byla stvrzena pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, který také provedl příslušný zápis ve spolkovém rejstříku. Nově má statutární orgán 3 členy – předsedu a dva členy předsednictva.

Musím se přiznat, že jsem dlouho zvažoval, zda nabídku kandidatury na předsedu spolku vzhledem k jeho neutěšené situaci přijmout. Nakonec jsem s kandidaturou souhlasil a byl zvolen předsedou našeho spolku. Tím hlavním důvodem, proč jsem do toho šel, byla poslední šance na záchranu spolku a jeho schopnost plnit své poslání. Dalšími členy předsednictva spolku jsou Otakar Tulačka a Jan Váňa.

Pokud si vypůjčím slova od našeho bývalého pana prezidenta – náš spolek nevzkvétá. Ba naopak. Spolek neplnil a dosud neplní své základní poslání. Naši členové mnoho času a energie vyplýtvali sami mezi sebou. Někteří tvrdošíjně trvali na svém názoru a vynucovali si unáhlená řešení, boj proti ostatním jim zčásti nebo zcela zaslepil mysl.

Přiznám se vám, vážení čtenáři, že nevíme co nás vše čeká a jaké překvapení na nás ještě kde vyskočí. Příkladem může být jedna z posledních zpráv, kdy se jedna skupinka členů zastupovaná Ing. Milenou Blatnou a Miroslavem Koptem nyní může radovat. Povedl se jim na úkor spolku „husarský kousek“, jak se jejich mediální guru Pavel Horák chlubí na svých facebookových stránkách (tel. pouze na jeho osobu a e-mailová adresa jeho firmy): „SNĚM KPV ČR Z ROKU 2015 JE TEDY S KONEČNOU PLATNOSTÍ NEPLATNÝ A VŠECHNA NA NĚM I NÁSLEDNĚ PO NĚM PŘIJATÁ ROZHODNUTÍ JSOU NICOTNÉ“. To, že máme rok 2020 a cílem zaměření je boj z roku 2015 není všechno. Tato skupinka dne 9. 3. 2020 Vrchnímu soudu v Praze mimo jiné uvedla, že se plně ztotožňuje s rozhodnutím soudu I. stupně, které považuje za správné. Vrchní soud také tak rozhodl. Prakticky to znamená, že náš spolek musí této skupině vyplatit téměř 300  tis. Kč, což Pavel Horák na svůj facebook jasně nenapsal, ale pro spolek použil název účastník pro větší zamlžení. Tuto částku jsme již museli zaplatit, částku za vzájemné hádky našich členů. Hádky zcela zbytečné a uvedené finance nám budou chybět.

 Jistě chápete, že vzhledem k uvedenému a dalšímu rychlému odčerpávání finančních prostředků prostřednictvím přístupových práv k účtům, jsme povinni zabránit dalším škodám a právě proto jsme byli nuceni zmrazit všechny účty spolku. Tímto se za realizaci tohoto bezpečnostního opatření omlouváme všem poctivým členům spolku. O dalším postupu vás budeme informovat.

Připomínám, že spolek by měl být sdružením osob vedených společným zájmem. Zájmem, který nás stmeluje a pohání ke společným cílům. Pokud se budete podílet na diskuzi o společných cílech, ztotožníte se s nimi a budou vaší hnací silou, budu rád a těším se na spolupráci. Pokud některý člen spolku nebo skupina, budou mít jiné zájmy, pak již pravděpodobně nebude důvod pro další setrvání ve spolku. I zde bude platit: „Kdo chce, hledá způsoby“, „Kdo nechce, hledá důvody“.

Ujímáme se nového vedení a považuji za férové nenasazovat vám růžové brýle a právě proto musím uvést i takové skutečnosti, které nepíši rád. Jedním z mých cílů je ukončení všech sporů, které nám odčerpávají energii, čas i finance. Jsme spolek, který má společné cíle a chce se věnovat zcela praktickým potřebám a projektům.

Nezbývá než postupovat systematicky podle priorit, podobně jako při záchraně lidského života. Nejprve musíme obnovit tzv. základní životní funkce, aby náš spolek přežil. Rozhodně to nebude nic lehkého. Mezi naše nejbližší priority nyní patří:

  1. Ukončení hádek, sporů, vzájemného osočování a návrat k původním hodnotám Konfederace politických vězňů.
  2. Co nejdříve chceme pomáhat podle potřeby členům spolku s prioritním zaměřením a zvláštní podporou a přednostní péčí věnované přímo bývalým politickým vězňům a řešením jejich potřeb.
  3. Obnovení zanedbané komunikace nejen navenek, ale i uvnitř spolku. Za tímto účelem budeme aktualizovat kontakty pro obnovení  komunikace.

Sledujte prosím tyto naše oficiální webové stránky. Další informace budou následovat.

Těším se na spolupráci s vámi.

Ing. Petr Dub
předseda