Archiv pro měsíc: Srpen 2019

SRPNOVÁ DEKLARACE PODPORY ZALOŽENÍ MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ V PRAZE

V letošním roce si připomínáme osmdesáté výročí nacistické okupace v březnu 1939 a třicáté výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989. Půlstoletí vlády totalitních a autoritativních režimů na území Československa přineslo statisíce obětí a potlačování tradičních hodnot evropské civilizace. Dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělení sféry vlivu dvou totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje Evropský den památky obětí komunismu a nacismu.

Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

Pro splnění tohoto poslání považujeme za vhodné založit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. V Praze, na rozdíl od mnoha světových metropolí, takové muzeum doposud nemáme. Zvolení představitelé hlavního města Prahy vyhlásili přání takové muzeum založit. Podporujeme tento projekt a nabízíme spolupráci při jeho naplnění.

V Praze, 21. srpna 2019, ve výroční den srpnové okupace Československa.

Asociace českých kameramanů
Asociace soukromého zemědělství
Akademický klub 48
Bez komunistů.cz
Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s.
Cesta 121, občanské sdružení
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Evropská platforma paměti a svědomí
Konfederace politických vězňů ČR, z.s.
Junák – český skaut, z.s.
Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Nadace Arnošta Lustiga
Nezapomínejme, z.s.
Občanské sdružení Paměť
Orel
Památník Šoa Praha, o.p.s.
Pant, z.s.
Post Bellum, o.p.s. (Paměť národa)
Publicum commodum, z.s.
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989
Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z.s.
Spolek bývalých příslušníků PTP-VTNP se sídlem v Praze, z.s.
Spolek pro vojenská pietní místa, z.s.
Spolek pro zachování odkazu českého odboje, z.s.
Symposion, z.s.
Totalita.cz Už nemlčíme! z.s.
Vítězný únor.cz

Vyjádření Centra pro dokumentaci totalitních režimů

Vážený pane Tulačko, dovolujeme si Vás oslovit jako současného opatrovníka zapsaného spolku Konfederace politických vězňů České republiky. Vítáme rozhodnutí pokračovat v činnosti tohoto významného spolku a zprostředkovávat svědectví bývalých politických vězňů s komunistickým režimem. Jako představitelé Centra pro dokumentaci totalitních režimů Vám nabízíme spolupráci a pomoc při přípravě vzdělávacích, pietních a dalších akcí, jejichž cílem je připomenout památku protivníků a obětí komunistického režimu. 

Se srdečným pozdravem

Peter Rendek, výkonný ředitel CDTR
Petr Blažek, zástupce ředitele CDTR
Lukáš Čejka, zástupce ředitele CDTR
www.cdtr.cz
www.minulost.cz
www.ibadatelna.cz
www.vons.cz

Soud odmítl návrh na ZRUŠENÍ a LIKVIDACI KPV ČR

Soud zastavil ničitele KPV

Opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný Městským soudem v Praze dne 25.6.2019 oznamuje členům KPV, médiím a dalším osobám: 

Návrh osob požadujících u tohoto soudu zrušení a likvidaci KPV ČR podaný v dubnu 2019 bez povinného souhlasu a vědomí členské schůze byl soudem dne 24. 7. 2019 odmítnut. Likvidaci KPV dlouhodobě požadovali František Šedivý, Leo Žídek, Blanka Matějíčková, Vlasta Preislerová, Mgr. Martinek, ale také členové Jůzová, Krčmář, Adame.

KPV ČR jako svědek zločinů komunistů sdružující jeho oběti bude tedy existovat dál. Dokud v naší zemi existuje KSČ a její nástupce, musí existovat KPV jako jediný přímý svědek zločinů komunismu. Tzn. svědek perzekucí, mučení, vražd, bezpráví a diktatury. 

Příjem nový členů do KPV ČR: 

Zároveň KPV ČR v souladu s usnesením členské schůze z 26. září 2018 přijímá už měsíc nové členy z řad potomků, kterým tato možnost byla celé roky výše uvedenými osobami upírána. Ačkoli na to měli nárok. Konfederace proto nebyla přirozeně omlazována, ale uměle vedena k zestárnutí a k zániku. Vyzýváme další zájemce a členy rodiny o přihlášení se do KPV ČR na našich oficiálních kontaktech. Každý den přicházejí nové žádosti politických vězňů a jejich pozůstalých. Oživení KPV ČR tím začalo. Ještě zbývá sehnat nové zaměstnance, nadále je hledáme… Jsou i návrhy, aby KPV jako i jiné rozumné spolky přijímala ve vlastním zájmu hostující členy – sympatizanty, sice bez hlasovacího práva, kteří se zavážou k plnění poslání KPV ČR zakotveného ve stanovách.

S pozdravem
Otakar Tulačka
opatrovník zapsaného spolku KPV ČR

ústředí KPV ČR
Škrétova 6
Praha 2

Tel. 224 230 608
Mail: ustredi@kpv-cr.cz
Stránky: www.kpv-cr.cz

web soudního řízení je zde:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=&cisloSenatu=77&druhVec=Cm&bcVec=48&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL