Archiv pro měsíc: Červenec 2019

Jednání Rady KPV 18. září 2019

Další jednání Rady KPV ČR se koná dne 18. září 2019 od 10:00 hod. v sídle KPV ČR, zasedací místnosti budovy RRTV (přízemí), Škrétova 44/6.  Předpokládaný konec ve 13:00 hod. Cestovní doklady si prosím uschovejte k pozdějšímu případnému vyúčtování. 

Chaty Smilovice – objednání pobytu

I přes odcizení našeho rekreačního areálu Smilovice – Chotilsko na břehu Vltavy na Slapské přehradě zde máme ještě umožněný pronájem dvou velkých chat od června do září. Vzhledem k tomu, že bývalé vedení KPV Matějíčková, Preislerová, Žídek, Šedivý, Martinek, Matějíček tajně a bez vědomí členské základny navrhli u soudu likvidaci KPV, měla to být letos poslední sezóna užívání našich letních chat. Jelikož usilujeme o obnovu KPV, je naděje, že poslední sezónou nebude. Seznamy žádostí od členů a rozpis turnusů však u sebe nezákonně drží nedávno propuštěná sekretářka Blanka Matějíčková. Obracíme se na GFŘ jako aktuálního vlastníka našich zcizených chat o poskytnutí součinnosti.

Cena pro člena KPV včetně jeho rodiny je 1700 Kč za týden pobytu, což je polovina. Druhou polovinu platí KPV.

Žádáme zájemce, aby obnovili svůj zájem a přihlásili se urychleně na našich kontaktech:

Telefon : 224 230 608

Email : ustredi@kpv-cr.cz

Orgány KPV ČR

Jediný statutární orgán spolku KPV ČR :

Otakar Tulačka, opatrovník KPV

Statutární orgán jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha jako opatrovník právnické osoby. Plně nahrazuje Předsednictvo KPV.

..

Předsedové okresních poboček KPV ČR:

tito předsedové jsou stále platnými orgány KPV ČR.

..

Zaniklé orgány :

František Šedivý

Leo Žídek

a protiprávně kooptovaná Vlasta Preislerová

Těmto místopředsedům Předsednictva skončil tříletý mandát už vloni dne 2.12.2018. Od následujícího dne nejsou oprávněni za KPV jednat a činit právní úkony. Na svém soukromém webu se vydávají za místopředsedy zcela protiprávně.

Všechny úkony, které od té doby učinili a nadále činí zjevně pod vlivem hrubých manipulací ze strany paní Matějíčkové, lze prohlásit za právně neplatné. Za případné škody budou muset nést občansko-právní a trestně-právní odpovědnost.

Blanka Matějíčková

sekretářka – asistentka (vydávající se na veřejnosti a v médiích nepravdivě za tajemnici KPV) byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání u KPV. A sice okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 Zákoníku práce.

Téhož dne jí bylo ukončeno členství v Konfederaci pro závažné porušování stanov a zákonů. Dále pro nepřetržité intriky mezi členy směřující k rozkolu mezi nimi a k naprostému zničení KPV ČR, včetně vydávání smyšlených pomluv v médiích. Také pro nesplňování podmínek členství, kdy nejsou v archívu doloženy její potřebné podklady. Je možné, že její členství nikdy ani nevzniklo, chybí o něm jakékoliv záznamy. Byla však zaměstnancem.

Na našem webu se připravuje zveřejnění všech trestních oznámení na její osobu a vyčíslení mnohamiliónových škod, které podle našeho názoru způsobila. Nadále je vyzývána spolkem ke smíru a k vrácení všeho majetku KPV.

Varujeme tímto všechny osoby a instituce i státní správu před neustálým šířením zcela nepravdivých zpráv o KPV od paní Matějíčkové.

Takto podvodně už roky manipuluje s mnoha lidmi a úřady, aby získávala jejich podporu. Tím zakrývá nezákonné skutky. Včetně tajně prováděné likvidace našeho spolku.

Josef Václav Martinek

jako právník KPV ČR a blízký spolupracovník Blanky Matějíčkové obdržel od KPV dne 11. 7. 2019 ukončení mandátní smlouvy a už není právníkem KPV. Byl vyzván k navrácení všech spisů KPV, což zatím neučinil. KPV má již nového právního zástupce.

Ostatní členové Předsednictva KPV zvolení roku 2015

Všem zanikl uplynutím tříletého volebního období mandát dne 2.12.2018 a proto již nejsou ve funkci.