Archiv pro rubriku: Fotoreportáže

Fotoreportáže

Fotoreportáž: Veronika Kuříková představila knihu Třetí odboj na Novopacku

Třetí odboj na Novopacku je název nové knihy Veroniky Kuříkové (na snímku
s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou), která byla v úterý 12. 2. 2008 představena v novopacké knihovně. Publikace přibližuje nejen osudové okamžiky v životě lidí
poznamenaných komunistickou zvůli v polovině minulého století, ale autorka také ať už přímo,
či nepřímo na stránkách své knihy nastoluje nebo oživuje řadu palčivých otázek, které
se dotýkají celé české společnosti. Ostatně období politických procesů
z padesátých let a následných perzekucí, které postihly mnoho rodin v celé
republice, zůstává u nás i s odstupem času stále okrajovým tématem. Kniha
Veroniky Kuříkové tak může pomoci osvětlit, a hlavně připomenout dosud málo probádanou nebo
nezaznamenanou část historie i pro příští generace.

Prezentace knihy Třetí odboj na Novopacku

Fotoreportáž: Výroční schůze KPV Nová Paka 2008

Političtí vězni: Nikdy nezapomeneme!

Nová Paka — Sto deset členů packé pobočky Konfederace politických vězňů a jejich hostů téměř
zaplnilo poslední lednovou sobotu na své výroční schůzi velký sál novopackého P centra
Militkých.

Sešli se zde, aby jako každým rokem v tuto dobu zhodnotili nejen svoji činnost v uplynulém roce a naplánovali si úkoly pro letošek, ale také si v příjemném rodinném prostředí
nabíjeli baterie pro svoji práci v letošním roce, jak několikráte sdělila přítomným
předsedkyně Konfederace politických vězňů a Naďa Kavalírová.

Kulturní vstup

K rodinné pohodě přispěl, podobně i jako v minulých letech, zazpíváním dvou
duchovních a třech národních písní packý pěvecký sbor rodiny
Čančíkových. Po tiché vzpomínce na zemřelé členy KPV, přivítala velice srdečně
předsedkyně packé pobočky Blanka Čílová přítomné, včetně hostů, mezi nimi byla, letos již po patnácté, dříve zmíněná Naďa Kavalírová s dalšími členy
ústředí KPV. Packá schůze je natolik jedinečná, že neváhala s ní do Nové Paky
přijet i velká část ústředního výboru KPV.

Hosté

Mezi hosty nechyběli ani senátor Jiří Liška a náměstek krajského hejtmana Petr Kuřík se svými manželkami. Z představitelů měst navštívili toto setkání novopacký místostarosta
Josef Hendrych, starosta Hořic Ivan Doležal s dalšími dvěma členy zastupitelstva a starostka Staré Paky Věra
Hlostová. Nechyběl tradiční účastník z Jičína Jiří Vitvar a pozdravit své
packé přátelé přišli i zástupci PTP z téhož města, kteří velmi často a úspěšně s packou pobočkou KPV spolupracují.

Již tradičně se přišla navštívit roční hodnocení a seznámit se tak s činností přišla i
velká řada zástupců z různých českých poboček KPV. Zdravice zde pronesli zástupci
z Hradce Králové, Náchoda, Trutnova, Semil, Chrudimi a Neratovic. Tentokráte z důvodu
zranění se nemohl dostavit poslanec Zdeněk Lhota, z jehož zdravice se přítomní dozvěděli, jak velice ho
mrzí neúčast na letošním setkání, protože dobře ví jak důležité je pro něho
vstřebání atmosféry jednání, která pro něho znamená, mimo jiné, i velkou
inspiraci pro jeho práci v poslanecké sněmovně.

Projevy

Ve svých projevech se hosté vyjadřovali velmi pochvalně k práci packé pobočky KPV za níž
stojí zvláště její předsedkyně Blanka Čílová. Předsedkyně Naďa Kavalírová
prohlásila, že packá pobočka je velká rodina, kam velice ráda každoročně v lednu jezdí:
“ Nezradím nic z toho co jsem si předsevzala a budu bojovat neustále za práva bývalých
politických vězňů. Musíme stále přemýšlet nad budoucností KPV a oslovovat mladé lidi,
kteří nám umějí naslouchat, abychom mohli tuto naši planoucí pochodeň předat. V podobném
tónu mluvil i představitel K 231 Ing. Mirko Šťastný. Ten také představil přítomným
březnový společenský pořad v Praze na Žofíně, k výročí vzniku této organizace
v roce 1968.

Vznik ústavu

Senátor Jiří Liška, který se hodně zasloužil o vznik Ústavu pro studium totalitních režimů,
sdělil přítomným, že tento Ústav řídí sedmičlenná rada jejíž předsedkyní byla
jmenována prezidentem Václavem Klausem Naďa Kavalírová. Ústav má zkoumat a nestranně hodnotit
dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci. „Stojím za Vámi a spolehněte se, že i nadále Vás budu podporovat“, řekl na závěr senátor.

Kniha

Že osud politických vězňů a snaha o seznámení s jejich utrpením leží na srdci
i mladým lidem, dokumentuje Veronika Kuříková svoji nedávno vydanou knihou III. odboj na Novopacku.
Autorka zde poděkovala za pomoc při poskytování materiálu pro svoji knihu. „Jsem si vědoma, že kniha
není úplná, protože v době, kdy již byla v tisku jsem získala další svazky, které
ještě nebyly prostudovány. Slibuji, že dalšími novými poznatky knihu ještě doplním“.
Přítomní se rovněž dozvěděli, že v úterý 12. února v 18 hod. bude
v novopacké knihovně probíhat beseda k této knize za přítomnosti senátora Jiřího
Lišky a hejtmana Královéhradeckého kraje.

Web

Velikou aktivitu na podporu KPV vyvíjí již několik let další mladý člověk Michal Kuchta, který
vede internetové stránky http://www.pametnaroda.cz, kde prezentuje
vše co souvisí s činností KPV a svými fotogaleriemi systematicky seznamuje s činností této
organizace. I návštěvníci sobotního setkání mohli vidět jeho promítanou smyčku
snímků z různých setkání a výstav z minulých let.

Velice zajímavé bylo vyprávění Hany Truncové, která spolu s dalšími členkami KPV
navštěvuje školy, kde seznamují žáky a studenty s persekucemi některých našich občanů za komunistické nadvlády.

Přednášky

„ Z těchto přednášek na školách a jejich následných diskusí máme velmi
dobré pocity a zkušenosti. Velice nás překvapuje značný zájem jaký školáci o tuto
neblahou minulost mají“, řekla mimo jiné hlavní organizátorka těchto školních besed. Mluvilo se zde rovněž i o stránkách http://www.dcery.cz, kde dcery již
nežijících politických vězňů líčí své pocity a smutné vyrůstání bez
svých otců.

Přítomen byl rovněž Jaroslav Grosman, o jehož životních osudech se můžete dočíst zde.

Mimo zhodnocení loňské, velice obsáhlé činnosti, se zmínil ve své výroční
zprávě člen výboru packé pobočky KPV Miloš Rataj o plánech pro letošní rok.
V nabídkách letošní činnosti nechybí další Prvomájové setkání na Letenské pláni, tradiční setkání politických vězňů v Praze na Žofíně a v Jáchymově, ale i besedy a výstavy a mnoho dalších činností.

Zdroj: Míla Pour, www.jicinsky.denik.cz

Fotoreportáž: Den otevřených dveří Ústavu pro studium totalitních režimů

V Den boje za svobodu a demokracii se konalo mnoho vzpomínkových setkání k uctění
této památky. Symbolicky byl právě tento den dnem otevřených dveří ve nově vznikajícím
Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek.

Slavnostní setkání zahájil vládní zmocněnec vlády ČR pro organizační
přípravu zřízení a zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních
režimů ve spolupráci s odborem Archiv bezpečnostních složek Pavel Žáček. Ve svém projevu shrnul
dosavadní vývoj, připomněl Jána Langoše a přítomné informoval o průběhu organizačních
příprav vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, které
mají svoji řádnou činnost zahájit k 1. únoru 2008.

S projevem vystoupil Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR, zdravice předsedy vlády ČR Mirka Topolánka byla
přečtena v zastoupení, dále promluvili místopředseda Senátu PČR Jiří Liška, náměstek
ministra vnitra Zdeněk Zajíček, starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková a předsedkyně KPV ČR Naděžda
Kavalírová.

Dne otevřených dveří se také zúčastnil mj. kardinál Miloslav Vlk, velvyslanec USA Richard W. Graber
a velvyslanec Polské republiky Jan Pastwa.

Veronika Benešová

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její
číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka
Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii
zašleme.

Fotoreportáž: Vzpomínka na zmařené životy v Ostravě

Slovo k dnešku (projev z oslavy 17. /15./ listopadu 2007 v Ostravě)

Již několik roků nový název pro Mezinárodní den studentstva — Den boje za svobodu a demokracii — nám napovídá, že v úsilí o dosažení nejvyšších hodnot
v životě naší společnosti se nejedná pouze o aktivity studentů, ale o záležitost, která by
se měla týkat nás všech. Použití slova „boj“ v názvu tohoto státního
svátku je možná poněkud nevhodné. Příliš nám připomíná násilí a věčné oplácení. Nemáme ani dobré vzpomínky na boj za mír za socialistické
éry. Lepších výsledků bychom dosáhli pozitivními občanskými iniciativami a dobrou
výchovou mladé generace jak ve školách tak v rodinách. Ale náprava věcí veřejných
by se měla stát společným cílem a úkolem všech občanů.

Přesto zde naši mladí hrají hlavní roli. Právě v těchto letech dospívají a vstupují do života mladí lidé a maturanti, kteří se narodili již po 17. listopadu 1989. Ti už nepoznali na své kůži zvrácenost komunistické ideologie uváděné do praxe. Mají nerušené možnosti
studovat, cestovat, svobodně se vyjadřovat a usilovat o sebeuplatnění. Také se však přitom mohou setkat s celou řadou negativních zkušeností s omezováním a zneužíváním demokracie. Viděli jsme to názorně při nedávném střetu anarchistů s neonacisty v Praze při protižidovských provokacích.

Jeden moudrý muž nedávno uveřejnil a připomenul následující lidskou zkušenost:
Žádná totalita nemusí trvat věčně. Vyhasne, je poražena a nahrazena spravedlivějším režimem.
Získaná svoboda se radostně rozvíjí, ale časem zapomíná na řád a zodpovědnost.
A přes přílišný a mravně labilní liberalismus, kdy se nenormální chování
stává normou, přechází v naprostou uvolněnost a anarchii. Této situace snadno
využívají jedinci s touhou po absolutní moci a světovládě. Opět vítězí totalitní
struktury a státní teror.

Kolikrát se už takové drama v dějinách lidstva opakovalo! Historikové nám to mohou potvrdit a i my už o tom leccos víme.

Vraťme se nyní k naší skutečnosti. Nemusíme do nekonečna vypočítávat chyby, kterých
se v současnosti dopouštíme. Naše demokracie je však jimi znovu ohrožována. Chceme-li prodloužit tu
lidštější společenskou etapu, kdy na miskách historických vah převažuje právo a spravedlnost,
nezbývá, než tu demokracii hájit a vyhnout se všemu, čím ji i my sami můžeme ještě více
ponižovat a bořit. Mějme odvahu si přiznat, že demokracii nelze uchovat bez pevných mravních zásad,
uskutečňovaných nejen ve veřejné oblasti, zvláště v politice, ale i v soukromém životě.
Také obcházení a kličkování mezi ctí a ústupky, i když v zájmu
samé demokracie, znamená jen cestu do pekel. Je nám zapotřebí zatěžovat takto své
svědomí?

Máme mnoho práv a samozřejmě i povinností. K těm povinnostem patří i povinnost
být optimistou a k těm právům patří naštěstí i právo se radovat. Radovat se z plného a plodného života a všemi dovolenými prostředky jej ochraňovat. Uhájíme tak
lépe i naši demokracii a svobodu.

Nechť se tato šance a její uskutečňování stane společným zájmem nás všech
mladých věkem i duchem.

Leo Žídek, listopad 2007

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její
číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka
Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii
zašleme.

Fotoreportáž: Portréty politických vězňů od Simona Freye v Senátu

V úterý 16. října 2007 proběhla vernisáž velkoformátových portrétů
bývalých politických vězňů, které zachytil švýcarský fotograf Simon Frey. Jedním
z cílů je ukázat politické vězně jako součást dnešní společnosti, nikoliv jako muzejní
exponáty nebo řádky z učebnic, jak uvedl David Prokop, spoluautor výstavy Politicky nekorektní.

Záštitu nad výstavou převzal místopředseda Senátu ČR Jiří Liška.

Proslovu se ujal předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka a senátor Jan Hálek. Za Hořice, kde proběhlo první
portrétování, promluvila místostarostka města Hana Richtermocová. S cílem projektu
seznámili všechny přítomné Simon Frey a David Prokop. Za KPV CŘ poděkovala paní Blanka
Čílová, předsedkyně KPV Nová Paka.

Na ČT24 — vysílání ze 17. 10. 2007 můžete v 11. min. a 20. s. zhlédnout reportáž.

Podrobnosti k projektu si můžete stáhnout v PDF z webové stránky fotografa:
Simon Frey — Projects

Veronika Benešová a Michal Kuchta

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její
číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti,
Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Fotoreportáž: Setkání žen vězenkyň v Národním domě na Vinohradech

Ve středu 19. září 2007 se v Majakovského sále v Národním domě na Vinohradech
uskutečnilo další setkání Konfederace politických vězňů, které bylo tentokrát
věnováno muklyním jako pocta všem statečným ženám za statečnost, lásku a přátelství.
Letošní setkání bylo již třetí, poprvé se konalo v roce 1995 u příležitosti
45. výročí zavraždění Milady Horákové a podruhé o deset let později.

Programem, který začal zpěvem hymny v podání sboru ze ZŠ Na Planině v Praze 4, provázel Mirko
Šťastný. Po přednesení zdravic předsedkyně KPV ČR Naděždy Kavalírové a místopředsedy
Senátu ČR Jiřího Lišky zahrál muklyním houslový virtuos Václav Hudeček
skladbu od J. S. Bacha a dvě od N. Paganiniho.

Mezi dalšími řečníky byli primátor hlavního města Prahy Pavel Bém , radní Prahy 2 Jan Stoss a Věra Pytlíčková, po jejímž projevu o Dcerách politických vězňů
následoval přednes básní Verše psané za mříží v podání Jany
Bouškové a Václava Vydry.

Poslední zdravici přednesl zástupce Klubu Milady Horákové Milan Nevole. Poté následovalo
krátké hudební vystoupení klavíristy Milana Jíry a recitátora Rudolfa Pelara a hudba
Hradní stráže.

Veronika Benešová

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její
číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti,
Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Fotoreportáž: Političtí vězni na Filmovém festivalu Hořice

O víkendu 14.—16. září 2007 probíhal v Hořicích filmový festival. Mezi hlavní hosty festivalu patřili političtí vězni z pobočky KPV Nová Paka, kteří navštívili nejen zahájení festivalu, ale např. Hanka Truncová se přišla podívat i na některé filmy.

Během zahájení festivalu, kterého se zúčastnili starosta Hořic Ivan Doležal i poslanec Zdeněk Lhota, proběhla před promítáním dokumentu Sladké století od Heleny Třeštíkové krátká beseda s Hankou Truncovou a Sergějem Solovjevem.

Na hořické radnici i ve foyer Biografu Na Špici, na obou scénách filmového festivalu byla nainstalována výstava o politickém teroru v letech 1948—1989, kterou připravil Sergěj Solovjev.

Veronika Benešová

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Fotoreportáž: 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka na Hradě

Vzpomínkové slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky, se konalo v Praze na Hradě ve Španělském sále ve čtvrtek dne 13. září 2007. 

Na začátek slavnostního ceremoniálu byl nástup vojáků s historickými prapory. Po příchodu prezidenta republiky zazněla velmi působivě zpívaná státní hymna České republiky v podání Pražského filharmonického sboru. V úvodním slovu vedoucí Kanceláře prezidenta republiky pan Jiří Weigl přivítal všechny přítomné a vyjmenoval organizace, které se přítomností svých členů shromáždění zúčastnili. Byli to představitelé nejvyšších orgánů České republiky, dále Čs. obec legionářská, Svaz bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů, která byla nejpočetněji zastoupena, a další významní hosté.

Hlavní projev přednesl prezident republiky Václav Klaus, následovaly projevy předsedy vlády Mirka Topolánka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka, místopředsedy Senátu Petra Pitharta. Emotivní byly písně „Ach synku, synku“ a „Teče vody teče“, které zazněly na konci pořadu.

Po skončení shromáždění bylo velice neformální setkání představitelů a hostů v Rudolfově galerii a přilehlých prostorách Pražského hradu. Tady byla příležitost osobních setkání s politiky i s přáteli.

Zdeněk Kovařík

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Fotoreportáž: Muklovská pouť na Sv. Hostýně 2007

V sobotu 1. září proběhla již XV. muklovská pouť na Sv. Hostýně. Text popisující průběh pouti se připravuje.

Projev zástupce KPV ČR u pomníku na Svatém Hostýně 1. září 2007

Vážení hosté, představitelé veřejných institucí, milé sestry a bratři, drazí poutníci svatohostýnští, připutovali jsme právě k jednomu z četných pomníků rozsetých po celé naší vlasti, abychom si připomněli oběti zla a nenávisti. Jsou zde vyryta jména těch příslušníků třetího odboje, kteří byli popraveni a zavražděni budovateli komunistického režimu v Československu v letech po Únoru 1948. Byli to mladí muži i otcové rodin, kteří měli své dobré vlastnosti i slabosti a stejné touhy, radosti i starosti jako my ostatní. Narodili se však v nepříznivé době a dostali se do střetu s krutou násilnickou mocí. Jejich největší vinou bylo, že se proti ní vzepřeli. A za své odhodlání chránit naši svobodu, demokracii a existenci přišli i o své životy.

Dnes se na tomto místě skláníme s úctou a pokorou před jejich památkou a uvědomujeme si nyní stále více svou spojitost s jejich životem i smrtí. Přicházíme jim také projevit svou nesmírnou vděčnost za jejich zásluhy a snažíme se, abychom zodpovědně převzali jejich odkaz a poselství.

Žádná oběť není nadarmo, ale nezapomeňme, že nemůžeme také dostat všechno zadarmo. Opustíme-li své ideály a přestaneme-li uznávat vyšší duchovní a morální hodnoty, budeme muset čekat možná ještě další desetiletí, než budou oběti našich předchůdců přijaty. Bez naší spolupráce se to určitě nestane.

Moc Vás všechny prosíme, abyste ani v dnešní době, kdy jsou opět mnohé vymoženosti svobody a demokracie ze všech stran ohrožovány, neustávali ve svém odporu ke zlu ve všech podobách a projevili tak svou lásku k pravdě a k životu.

Jen tak bude naše přání pokoje a věčného odpočinku všem našim věrným zemřelým opravdové.

Leo Žídek

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Fotoreportáž: Meditační zahrada pana Luboše Hrušky

17. června 2004 navšívila pobočka KPV ČR Nová Paka Památník obětem zla v Meditační zahradě, kterou v Plzni vybudoval pan Luboš Hruška. Fotogalerie je vytvořena jako pocta nedávno zesnulému Luboši Hruškovi.

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.

Veronika Benešová a Michal Kuchta