Prohlášení Politické komise KPV ČR k současnému ohrožení demokracie v ČR

Naopak jsme připustili, že opět povstávají staronové mocenské struktury a již zcela otevřeně pokračuje
útok extremistických levicových sil proti stávajícímu demokratickému řádu.
Komunisté obratně a rafinovaně napadají chybné kroky části politické a zákonodárné garnitury a získávají na svou stranu mnoho nespokojených občanů. Situace
v naší zemi se nyní nebezpečně podobá období mezi koncem druhé světové války a únorem 1948. Představitelé dnešní komunistické strany, která má zastoupení
i v nejvyšších ústavních orgánech, už dnes velmi sebejistě prohlašují, že o jejich
vstupu do vlády rozhodnou voliči. Počítají samozřejmě s podporou sociálních demokratů, jim
nakloněných odborů a jiných spřízněných organizací.

Pražská buňka Strany Práv Občanů ZEMANOVCI iniciovala 11. dubna 2013 v Praze schůzku, na niž
pozvala zástupce ČSSD, KSČM, Asociace samostatných odborů a jiných nevládních organizací, a společně pak ustavili Levicové fórum s cílem přivést naši zemi zpět k socialismu
s rudou tváří. Mezi podporovatele těchto snah jistě nebude chybět Slovanský výbor,
který nesouhlasí s naším členstvím v NATO, nebo Vlastenecké fórum,
jehož součástí je také Klub českého pohraničí, sdružující
někdejší příslušníky Pohraniční stráže. Se zástupci Vlasteneckého
fóra
se 12. dubna setkal i náš dnešní prezident.

Účastníci nově založeného Vlasteneckého fóra souhlasí se spoluprací
sociálních demokratů s komunisty. Ústy předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra
Dufka prohlašují, že je zapotřebí ovládnout Sněmovnu, změnit Ústavu a prosadit zákon
o obecném referendu. Jsou si jisti, že je lidové vrstvy po jejich důkladné demagogické propagandě ve všem podpoří.

Dalším políčkem naši demokracii je rozvrat, který politickými intrikami levice připravil
ÚSTR o staré vedení. Také mnoho dalších odborných pracovníků dostalo již
od čerstvě dosazené ředitelky výpověď. Na protest proti tomuto svévolnému a pučistickému
jednání Rady ÚSTR odstoupila a rozpadla se celá Vědecká rada ústavu.

Přičinila se o to nová Rada ÚSTR v čele s disidentkou Petruškou Šustrovou, která se domnívá, že v době normalizace již nebyla u nás taková totalita jako dříve.
Zapomíná, že komunismus je stále jeden a tentýž. Že komunisté se jenom pružně přizpůsobují
době a podle toho volí jiné formy zacházení s občany, ale stále chtějí ovládat a zotročovat duši člověka a vštěpovat mu nenávratně své bludné ideje o třídním boji a násilně prováděných změnách ve společnosti.

Zajímavá bude na to reakce našeho disentu. Jan Ruml už vybídl veřejnost k diskusi.

My, političtí vězni komunistického režimu s bohatými zkušenostmi s dřívějšími
a neměnnými praktikami komunistů, se vší rozhodností odsuzujeme snahy všech, kteří
nás chtějí opět připravit o svobodné uspořádání demokratické společnosti.
Apelujeme na všechny občany, aby nestáli stranou, ale všemi dovolenými prostředky usilovali o nápravu
dosavadních nedostatků. Aby dokázali ve volbách odmítnout ty strany a kandidáty, kteří
chtějí falešnými sliby o spravedlivější společnosti pod vedením levice získat moc a přivést naši zemi opět do záhuby.

Praha 16.04.2013 — za politickou komisi KPV ČR Leo Žídek

Prohlášení poradního kolegia („bývalého“) ředitele USTR

 1. nesouhlasí s protiprávním odvoláním ředitele ÚSTR Mgr. Daniela Hermana, Radou USTR a  jeho nezákonným propuštěním;
 2. nesouhlasí s protiprávním odvoláním a výpovědí 1. náměstka ředitele
  ÚSTR, plk. PhDr. Eduarda Stehlíka;

 3. plně podporuje ředitelku Archivu bezpečnostních složek, PhDr. Zlatuši Kukánovou, v setrvání ve  funkci;

 4. nesouhlasí s potenciálním jmenováním Mgr. Zdeňka Hazdry a dalších osob ze skupiny Mgr.
  P. Foglové do manažerských funkcí vzhledem k jejich plné nekompetentnosti;

 5. požaduje okamžité odstoupení všech členů Rady ÚSTR zodpovědných za současnou destabilizaci této
  důležité instituce, která má sloužit k vyrovnání se s totalitními režimy
  v minulosti.

Za správnost:

Miroslav Lehký, předseda poradního kolegia ředitele ÚSTR

V Praze dne 15. 4. 2013

Jednotné stanovisko KPV ČR k současnému dění kolem ÚSTRu

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) byl zřízen jako jeden z posledních
z východního bloku „sovětských satelitů“ zákonem 181/2007Sb. Dle Hlavy II.,§3 odst.2 je
organizační složkou státu. Je to organizační útvar, který v určité vymezené
oblasti veřejné správy zastupuje stát a který nakládá se státním majetkem.

V žádném případě se nemůže změnit v budoucnu název ÚSTR, neboť zkoumá totalitu
nacistickou a komunistickou dle zák. 181/2007Sb, § 4, odst. a) až h). Komunistická totalita byla, je a bude
součástí našich dějin. Její návrat je pro nás nežádoucí.

Stejně tak je nepřijatelná změna zákona 181/2007Sb tak, že by se pak mohl změnit i název Ústavu
(pouze na vědecký, bez totality)

Toto stanovisko je závazné pro všechny představitele KPV ČR jednající jejím jménem.

V Praze dne 17. dubna 2013 — (Zd. K.)

Chceme vyjádřit hluboké znepokojení

Většina nových členů Rady se netají úmyslem odstranit současné vedení Ústavu
a následně realizovat dramatické personální, strukturální a ideové změny jak v
Ústavu, tak následně i v Archivu bezpečnostních složek.

Minulý měsíc proto někteří členové Poradního kolegia ředitele vydali prohlášení
vyjadřující obavy z prvních kroků Rady poté, kdy Senátní klub ČSSD prosadil
v prosinci do Rady Michala Uhla, který byl členem prezidentské kampaně Jiřího Dienstbiera,
a Lukáše Jelínka, který je poradcem Lubomíra Zaorálka.

Nezávislá odborová organizace ÚSTR ve stejný měsíc vydala Stanovisko,
ve kterém poukázala i na skutečnost, že nová radní Emilie Benešová, která
na prvním zasedání iniciovala snahu převést digitalizaci pod ABS, je osobou, která dlouhodobě
aktivně vystupuje jak proti existenci Ústavu, tak i jeho práci. Paní Benešová dokonce
na veřejném zasedání Rady ÚSTR dne 13. března 2013 ředitele vyzvala, aby hledal pro převod
Odboru informatiky a digitalizace pod Archiv i jiné než legislativní cesty, čímž ho de facto
nabádala k porušení zákona.

Noví členové Rady v čele s předsedkyní Petruškou Šustrovou zastrašují ředitele
ÚSTR, osobně mu vyhrožují odvoláním nebo mu doporučují, aby abdikoval. K tomu
používají přehnané kontrolování plnění práce úřadu
a zadávání nesplnitelných úkolů, které znemožňuje normální práci
celé instituce.

Aktivity Rady Ústavu jsou plánované a jsou vykonávány s cílem politicky
a ideologicky ovládnout Ústav a Archiv. Důkazem je korespondence, kterou před svým zvolením
do Rady ÚSTR vedl pan Michal Uhl, ve které uvedl i jména konkrétních osob, které
budou muset v rámci předem naplánovaných změn instituci opustit.

Vzhledem k tomu, že ve středu 20. března 2013 zvolil Senát nového člena Rady, politologa Jana
Bureše, který dlouhodobě spolupracuje s ČSSD a prosazuje spolupráci s KSČM, obracíme
se naléhavě na senátory všech politických stran, aby veřejně vysvětlili své záměry,
týkající se ÚSTR.

Za velmi krátké období od svého vzniku získal ÚSTR a ABS při plnění
svých povinností a úkolů ve spolupráci s veřejností
a s domácími i zahraničními institucemi profesionální renomé. Ústav byl
také hlavním iniciátorem založení Platformy evropské paměti a svědomí,
vycházející z rezoluce Evropského parlamentu „Svědomí Evropy a totalita“
z 2. dubna 2009, jejímž cílem je vyrovnávání se s dědictvím
totalitních režimů v Evropě. Tato Platforma sdružuje dnes 37 státních a nevládních
institucí z 15 států Evropy a Kanady.

ÚSTR a ABS jako unikátní instituce historické paměti nemá zdaleka jen lokální,
národní význam. Jak řekla bývalá disidentka, lotyšská poslankyně Evropského
parlamentu Sandra Kalniete letos v únoru na půdě Senátu, oba totalitní režimy jsou především
součástí evropské paměti a
je posláním našich institucí ve střední
a východní Evropě posilovat vědomí evropské sounáležitosti.

V Praze dne 3. dubna 2013

PS: Požádali jsme o podporu i další osobnosti, kterým otázky vyrovnání
s minulostí nejsou lhostejné.

 • Miroslav Lehký- signatář a býv. mluvčí Charty77, předseda Poradního kolegia ředitele
  ÚSTR,
 • PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová- VŠ učitelka, členka Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Jan Kratochvíl — ředitel Muzea českého a slovenského exilu,
 • Richard Kraus — člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Petr Přibík — diplomat, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Jiří Stránský — spisovatel, Pen Club, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Ondřej Vetchý — herec, Činoherní klub, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Čeněk Růžička — předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu,
 • Martin Bartůněk, konzultant,
 • Jiří Dědeček, písničkář, spisovatel, předseda Pen Clubu,
 • Aleš Lederer, novinář, zakladatel nakladatelství Prostor,
 • prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka Akademie múzických umění,
 • Jan Rejžek, novinář,
 • RNDr. Martin Bursík, býv. ministr životního prostředí ČR, ekolog,
 • Jan Svěrák, filmový režisér,
 • Andrea Sedláčková, filmová režisérka,
 • PhDr. Tomáš Grulich, senátor, předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící
  v zahraničí,
 • doc.Fedor Gál, DrSc.,sociolog, publicista,býv. předseda Verejnosti proti násiliu na Slovensku,
 • Jaromír Štětina, novinář a senátor Senátu ČR,
 • Olga Sommerová, filmová režisérka,
 • RNDr. Alexandr Vondra, diplomat, býv. místopředseda vlády pro EU a ministr obrany ČR,
 • Milan Fefík Podobský, novinář,
 • JUDr. Kateřina Krylová, právnička, Muzeum hl.m. Prahy,
 • Miroslav Kasáček, předseda kolegia o.s. Pamětˇ, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Mons.kardinál Miloslav Vlk, člen Vědecké rady ÚSTR,
 • Ivana Koutská, historička, publicistka,
 • Ester Janečková, novinářka a moderátorka, členka Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • David Vondráček, novinář,
 • František „Čuňas“ Stárek, býv. vydavatel časopisu Vokno, badatel,
 • prof.PhDr. Tomáš Halík, předseda České křestˇanské akademie, duchovní a VŠ učitel,
 • Kamila Moučková, novinářka a moderátorka,
 • Jan Ruml, býv. ministr vnitra ČR, publicista,
 • Hynek Jurman, spisovatel,
 • Jiří F. Potužník, novinář,
 • Milan Horáček, býv. poslanec Evropského parlamentu, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • MUDr. Zuzana Roithová, býv. ministryně zdravotnictví ČR, poslankyně Evropského parlamentu,
 • Ing. Miroslav Tyl, bývalý mluvčí Charty 77,
 • Jaromír Talíř, býv. ministr kultury ČR, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • MVDr. Pavel Bělobrádek,předseda Křestˇanské a demokratické unie- Československé strany
  lidové,
 • prof. Jan Švejnar, PhD., ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita,
 • Bc. Jakub Janovec, student historie,
 • PhDr. Pavel Světlík, učitel, iniciativa Nová občanská společnost
 • MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR
 • Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR
 • Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV ČR — předseda pobočky KPV Hradec Králové
 • Leo Žídek, místopředseda KPV ČR
 • RNDr. Hubert Procházka, místopředseda KPV ČR
 • Čestmír Čejka, člen předsednictva KPV ČR
 • Ivan Kieslinger, člen předsednictva KPV ČR
 • Olga Konečná, člen předsednictva KPV ČR
 • Miloslav Nerad, člen předsednictva KPV ČR
 • Ing. Blanka Matějíčková, asistentka KPV ČR
 • Pavel Kačírek, film. režisér a scénárista,
 • Eva Střížovská, šéfredaktorka Českého dialogu,
 • Jiří Merger, architekt,
 • Jiří Kozelka, signatář Charty 77,
 • Jiří Pavlíček, signatář Charty 77, aktivista NMS
 • Karel Mrzílek, pedagog,
 • Karel Janeček, podnikatel, zakladatel Nadačního fondu proti korupci,
 • ing. Lea Motlová, vedoucí studijního oddělení Hudební akademie muzických umění,
 • Jiří Gruntorád, ředitel knihovny Libri Prohibiti, člen Poradního kolegia ředitele ÚSTR,
 • Mgr. Jana Šilerová, olomoucká biskupka Církve československé husitské,
 • Petr Šilar, senátor, předseda senátorského klubu KOD (KDU-ČSL + nezávislí),
 • ing. Dana Bérová, býv. ministryně informatiky ČR, podnikatelka,
 • Mgr. Michal Prokop, býv. náměstek ministra kultury ČR, zpěvák, skladatel a moderátor,
 • Kamil Miroslav Černý, referent ÚSTR,
 • Miloš Vystrčil, senátor, místopředseda senátorského klubu ODS,
 • Milan Pešák, senátor, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
  lidská práva,
 • Petr Bratský, senátor, klub ODS,
 • Pavel Gregor, bývalý pracovník ÚDV,
 • Prof. Rudolf Poledne, patobiochemik,
 • Ing. Pavel Holba, CSc., spoluzakladatelem KANu,
 • Jan Vodňanský, spisovatel a herec,
 • Martin Rejman, předseda Konzervativní strany,
 • Výbor pobočky KPV v Hradci Králové — Libuše Jůzová,
  místopředsedkyně pobočky, Pavla Křížová, jednatelka pobočky, členové výboru: Václav
  Čeřovský, Miroslav Pilař, Karel Páral, Vladimír Sezima, Bohumil Říčař, Jaroslava
  Říčařová, Jarmila Řeháková, Eva Koutníková, Eva Kovaříková

Za nezávislou odborovou organizaci:

Předsedkyně NOO ÚSTR

PhDr. Hana Kmetíková

Místopředseda NOO ÚSTR

Miroslav Vodrážka

Prohlášení KPV ČR k situaci kolem Ústavu pro studium totalitních režimů ČR

Plněním tohoto úkolu se dostává ÚSTR do svízelných situací.
Dokazování odhalené pravdy jde proti zájmům levicově orientovaných členů Senátu
a Parlamentu, jakož i účastníků disentu, původně členů komunistické strany.

Nové složení téměř celé Rady ÚSTR svojí orientací znesnadňuje práci
ÚSTR i ABS, což má přirozený dopad na plnění zákona č.262/2011 Sb., jako jednoho
z prioritních úkolů ÚSTR.

Vedení KPV ČR vyjadřuje nejen vážné znepokojení, ale přímo obavu, která
vyplývá ze skutečnosti, že žadatelé o uznání „3. odboje“ jsou
převážně ve vyšších věkových skupinách a většinou se zdravotními problémy.
Každé personální změny, které se mohly dotknout ÚSTR a ABS, přinášejí
oddálení, zpomalení vyřizování, eventuálně s rizikem úplného
zastavení.

KPV ČR konstatuje, že konečně ÚSTR a ABS personálním obsazením stabilizoval pracovní
úsek, který se týká zákona č. 262/2011 Sb.

Pod vedením současného ředitele Mgr. Daniela Hermana je naplňování litery zákona zajištěno.

Předsednictvo KPV ČR

PS.: seznam členů s podpisy přiložen

Premiér Petr Nečas: Levice směřuje k paralyzaci Ústavu pro studium totalitních režimů

Senát přestává být pojistkou demokracie a stále více se stává prostředkem
nadbíhání ČSSD svým komunistickým spojencům.

Mám důvodnou obavu, že dalším krokem má být úplná paralyzace Ústavu pro studium
totalitních režimů ještě před volbami jako splnění podmínky povolební spolupráce s KSČM.
Stále otevřenější příprava na odvolání dosavadního ředitele Daniela Hermana, stejně jako
reorganizační plány na převedení digitalizace z Ústavu na Archiv a jejího
následného utlumení, což je mimochodem v rozporu se zákonem, jsou toho zřetelnými
signály.

Petr Nečas, předseda vlády

Litoměřická pobočka KPV volá: zabraňte odvolání ředitele Daniela Hermana

a intenzivně bojovaly všemi civilizovanými prostředky proti likvidaci jím vedeného ústavu, o kterou
usiluje nově politicky zvolená levicová většina v Radě ÚSTR ČR (Lukáš Jelínek, Emilie
Benešová, Michal Uhl, Petruška Šustrová) za nového předsednictví exkomunistky a disidentky
Petrušky Šustrové. V Radě v menšině zůstává Naděžda Kavalírová a Jan
Zahradníček. KPV ČR tak významně naplní své poslání a svůj smysl existence
a současného působení. V České televizi vystoupili Daniel Herman a Petruška Šustrová.
Daniel Herman seznámil naši veřejnost, že levicová část Rady ÚSTR ČR žádá, aby
odstoupil, jinak bude odvolán. Současná předsedkyně Rady ÚSTR ČR Petruška Šustrová
se na obrazovce škodolibě a provokativně usmívala, protože si je zřejmě jista, že její většina
v Radě prosadí vše včetně odvolání ředitele Hermana a likvidace ÚSTR ČR, jakmile bude
třeba.

Litoměřice, 25. března 2013

Výbor pobočky č. 32 Litoměřice

P.S. Dopis s podpisy členů výboru byl odeslán poštou.

Političtí vězni podporují studenty

Čelný představitel dnešní KSČM Vojtěch Filip prohlásil v roce 2005, že KSČM je pokračovatelkou KSČ.
Přiznal tak, že komunistická strana je nereformovatelná, ať už je její název jakýkoliv.

Vyslovujeme Vám svůj obdiv a plné uznání Vašich snah zvrátit jejich
počínání a přejeme Vám, aby se Vám podařilo vyburcovat svědomí národa a probudit
z lhostejnosti ty, kteří svou neúčastí v posledních volbách mají na dnešním
nepříznivém stavu velký podíl. Oceňujeme obzvláště skutečnost, že se tohoto úkolu
ujímají mladí lidé, kteří v tomto případě dokazují, že dovedou rozlišit mezi
dobrem a zlem, a rozhodují se pro obranu humánních ideálů proti zločinné komunistické
ideologii. Připomíná nám to jasně i zákon č. 198/93 Sb. o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu. Tímto zákonem, podepsaným M. Uhdem, V. Havlem a V. Klausem, byl
komunistický režim prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Stejně tak byla
odsouzena i  komunistická strana.

Svou podporu vyhlašujeme všem studentům z mnoha jiných ústavů v České republice, kteří se k Vám přidávají. Můžeme si tak ověřit naše přesvědčení, že naše mladá generace by se mohla stát i naší nadějí do budoucna a že máme komu předat svou štafetu.

Do dalších akcí Vám přejeme hodně energie, rozvahy i moudrosti, rádi Vám k Vaší
činnosti poskytneme i své zkušenosti nebo jiný druh pomoci.

S vřelými pozdravy — předsednictvo Konfederace politických vězňů ČR — Zd. K.

V Praze dne 12. prosince 2012

Adresováno: pan Dominik Hořejší, studující gymnázia, Na sadech 308 — 379 Třeboň.