Doporučujeme

Chaty Smilovice – objednání pobytu

I přes odcizení našeho rekreačního areálu Smilovice – Chotilsko na břehu Vltavy na Slapské přehradě zde máme ještě umožněný pronájem dvou velkých chat od června do září. Vzhledem k tomu, že bývalé vedení KPV Matějíčková, Preislerová, Žídek, Šedivý, Martinek, Matějíček tajně a bez vědomí členské základny navrhli u soudu likvidaci KPV, měla to být letos poslední sezóna užívání našich letních chat. Jelikož usilujeme o obnovu KPV, je naděje, že poslední sezónou nebude. Seznamy žádostí od členů a rozpis turnusů však u sebe nezákonně drží nedávno propuštěná sekretářka Blanka Matějíčková. Obracíme se na GFŘ jako aktuálního vlastníka našich zcizených chat o poskytnutí součinnosti.

Cena pro člena KPV včetně jeho rodiny je 1700 Kč za týden pobytu, což je polovina. Druhou polovinu platí KPV.

Žádáme zájemce, aby obnovili svůj zájem a přihlásili se urychleně na našich kontaktech:

Telefon : 224 230 608

Email : ustredi@kpv-cr.cz

Vyjádření Centra pro dokumentaci totalitních režimů

Vážený pane Tulačko, dovolujeme si Vás oslovit jako současného opatrovníka zapsaného spolku Konfederace politických vězňů České republiky. Vítáme rozhodnutí pokračovat v činnosti tohoto významného spolku a zprostředkovávat svědectví bývalých politických vězňů s komunistickým režimem. Jako představitelé Centra pro dokumentaci totalitních režimů Vám nabízíme spolupráci a pomoc při přípravě vzdělávacích, pietních a dalších akcí, jejichž cílem je připomenout památku protivníků a obětí komunistického režimu. 

Se srdečným pozdravem

Peter Rendek, výkonný ředitel CDTR
Petr Blažek, zástupce ředitele CDTR
Lukáš Čejka, zástupce ředitele CDTR
www.cdtr.cz
www.minulost.cz
www.ibadatelna.cz
www.vons.cz

Soud odmítl návrh na ZRUŠENÍ a LIKVIDACI KPV ČR

Soud zastavil ničitele KPV

Opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný Městským soudem v Praze dne 25.6.2019 oznamuje členům KPV, médiím a dalším osobám: 

Návrh osob požadujících u tohoto soudu zrušení a likvidaci KPV ČR podaný v dubnu 2019 bez povinného souhlasu a vědomí členské schůze byl soudem dne 24. 7. 2019 odmítnut. Likvidaci KPV dlouhodobě požadovali František Šedivý, Leo Žídek, Blanka Matějíčková, Vlasta Preislerová, Mgr. Martinek, ale také členové Jůzová, Krčmář, Adame.

KPV ČR jako svědek zločinů komunistů sdružující jeho oběti bude tedy existovat dál. Dokud v naší zemi existuje KSČ a její nástupce, musí existovat KPV jako jediný přímý svědek zločinů komunismu. Tzn. svědek perzekucí, mučení, vražd, bezpráví a diktatury. 

Příjem nový členů do KPV ČR: 

Zároveň KPV ČR v souladu s usnesením členské schůze z 26. září 2018 přijímá už měsíc nové členy z řad potomků, kterým tato možnost byla celé roky výše uvedenými osobami upírána. Ačkoli na to měli nárok. Konfederace proto nebyla přirozeně omlazována, ale uměle vedena k zestárnutí a k zániku. Vyzýváme další zájemce a členy rodiny o přihlášení se do KPV ČR na našich oficiálních kontaktech. Každý den přicházejí nové žádosti politických vězňů a jejich pozůstalých. Oživení KPV ČR tím začalo. Ještě zbývá sehnat nové zaměstnance, nadále je hledáme… Jsou i návrhy, aby KPV jako i jiné rozumné spolky přijímala ve vlastním zájmu hostující členy – sympatizanty, sice bez hlasovacího práva, kteří se zavážou k plnění poslání KPV ČR zakotveného ve stanovách.

S pozdravem
Otakar Tulačka
opatrovník zapsaného spolku KPV ČR

ústředí KPV ČR
Škrétova 6
Praha 2

Tel. 224 230 608
Mail: ustredi@kpv-cr.cz
Stránky: www.kpv-cr.cz

web soudního řízení je zde:
http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org=&cisloSenatu=77&druhVec=Cm&bcVec=48&rocnik=2019&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Kontakty KPV ČR (platné od 90. let)

Toto je 20 let oficiální webová stránka Konfederace politických vězňů ČR.

adresa: KPV ČR

Škrétova 6, Praha 120 00 (…..platná už 28 let)

IČO od roku 1990 : 00 417 581

DIČ: CZ 00 417 581

bankovní účet u Komerční banky platný 20 let : 38130011 / 0100

Pevná linka na ústředí platná 20 let (cca 7 – 20 hod.) : 224 230 608  

Mobil: 723 655 563   pro naléhavý případ

Kontakt statutárního orgánu (Otakar Tulačka, opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha a to okamžitě vykonatelným usnesením ode dne doručení – 2. 7. 2019 dle § 171 o.s.ř.)

Originální emailová schránka pro poštu platná 20 let :  

ustredi@kpv-cr.cz

Změna: civilní zaměstnanec KPV sekretářka Blanka Matějíčková byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání pro závažná podezření z defraudací a už nemá s KPV nic společného. Její užívání našeho mobilního čísla 724 117 xxx , dále našich emailů, našich webů a vytváření nových fyzických adres KPV je protiprávní skutek závažného charakteru. Paní Matějíčková na základě nespočtu jasných důkazů už rok usiluje o totální zničení KPV ČR. Vše je předáváno postupně Policii ČR a soudům.  

Originální webové stránky platné 20 let:  www.kpv-cr.cz

Obsah tohoto našeho webu byl však dne 9.7.2019 kompletně odcizen neoprávněnou osobou, která se během krádeže našich dat podepsala v elektronickém formuláři jako Karel Matějíček. Má se jednat o manžela paní Matějíčkové. Budeme web po dvaceti letech proto znovu od začátku vytvářet. A také vymáhat právními cestami zcizený obsah a zcizené logo. Tento web jsme obnovili dne 19. 7. 2019.

Články o ničitelích KPV na webu info.cz

Z Konfederace politických vězňů zmizely osobní údaje tisíců lidí. Spolek bojuje o přežití.

https://www.info.cz/cesko/z-konfederace-politickych-veznu-zmizely-osobni-udaje-tisicu-lidi-spolek-bojuje-o-preziti-42365.html

A.Černá: komunisté zůstávají, političtí vězni umírají. Jejich spolek ale nesmí zmizet.

https://www.info.cz/nazory/cerna-komuniste-zustavaji-politicti-vezni-umiraji-jejich-spolek-ale-nesmi-zmizet-42377.html

Jednání Rady KPV 18. září 2019

Další jednání Rady KPV ČR se koná dne 18. září 2019 od 10:00 hod. v zasedací místnosti pobočky č. 15, ulice Revoluční 28 Praha.  Přesněji čp. 28 / 1403. Dům vpravo, je asi 100 metrů před Vltavou. V přízemí je prodejna MATEX, která má bílý nápis na modré tabuli. Nutno zazvonit, na ulici je zvonek. Předpokládaný konec ve 13:00 hod. Cestovní doklady si prosím uschovejte k pozdějšímu případnému vyúčtování. 

Doprava:

metro B, což je žlutá linka metra. Cílová stanice metra má název Náměstí Republiky. A pak lze pěšky 400 m nebo 2 zastávky tramvají k Vltavě.

Anebo přes Prahu tramvají č. 5, 6, 8, 15, 91, 96, popř. autobusem č. 207, 905, 907, 909, 911 na zastávku Dlouhá třída, která je už blízko domu Revoluční 28.

Mapa od metra Náměstí Republiky k domu Revoluční 28 – klikni na:

https://mapy.cz/s/3wDg0

Tiskové prohlášení KPV ČR

Tiskové prohlášení Konfederace politických vězňů z doby komunismu ze dne 19.8.2019

Konfederace politických vězňů z let 1948 – 1989 byla v letošním roce 2019 prakticky zničena.

Stala se obětí organizovaného zločinu několika osob. Těmito lidmi byla dlouhodobě poškozována sofistikovanými útoky na celou svojí strukturu. Na pobočky, členskou základnu, majetek, administrativu.

Podobně jako před 50 lety roku 1968, kdy náš spolek tehdy pod názvem K231 (podle zločinného zákona 231) zničily komunistické úřady. Na žádost Sovětského Svazu a pod kontrolou ruské okupační armády v naší zemi. 

Zmíněné osoby tajně převedly náš nemovitý majetek – rekreační chatový areál Smilovice Chotilsko na přehradě Slapy v hodnotě cca 30 mil. Kč jiné organizaci. A to zdarma úředníkům finanční správy, kterým náleží prověrky účetnictví. Zákon i stanovy to však zakazovaly. Přestože zástupci KPV nebyli ve funkcích a ani nebyli zapsáni v rejstříku, nový vlastník (GFŘ) převod areálu rychle dokončil. Na rozdíl od Národního památkového úřadu, který stejně závadný převod tzv. Věže smrti odmítl dokončit z důvodů právní opatrnosti. MF ČR návrat areálu nyní už zvažuje.

A dále tyto osoby celé roky na ústředí KPV nevyřizovali žádosti potomků politických vězňů o členství, až konfederaci uměle přivedli k zániku. Stejně tak korespondenci a stížnosti. Na ústředí nacházíme 10 let staré doporučené dopisy už nežijících členů, které nikdy nebyly otevřeny. Ničitelé KPV rovněž zmanipulovali stanovy a členské schůze. Spolek v podstatě zlikvidovali.

V poslední minutě zasáhl Městský soud Praha a jmenoval dne 25.6.2019 opatrovníka spolku. Ten dne 4.7.2019 nastoupil sám do práce na celý den a přistihl paní Matějíčkovou se dvěma auty a s celou rodinou při pokusu vyvážet věci z našeho ústředí Škrétova 6 Praha. Jiný den přijela i s nákladním autem. Události zaznamenala také průmyslová kamera státní organizace RRTV v této budově. Vše jsme sdělili policii. Po ročním boji s ničiteli KPV a s nikým nejmenovanými likvidátory začíná KPV proto znovu od počátku. Jako když začínala v listopadu 1989 na zelené louce.

Každého občana ČR nebo každou úřední osobu, média a politiky zveme, aby se přišli do sídla našeho spolku podívat a přesvědčit o rozsahu škody, jaká byla způsobena. Chaos a prázdné skříně, aktuální spisy jsou pryč.

Stateční členové KPV nyní sbírají Konfederaci z popela a od 4. 7. 2019 jí obnovují. Svojí historickou a svědeckou úlohu danou posláním ve Stanovách musí plnit dál. Dokud budou u nás existovat příznivci krvavé komunistické diktatury nebo KSČ(M).

Členové KPV se nikdy nevzdali naděje, že toto otřesné bezpráví v jejich spolku prováděné téměř všehoschopnou zaměstnankyní a jejím kamarádem právníkem bude jednou poraženo. A konečně poraženo bylo. S pomocí Městského soudu Praha, který měl odvahu zasáhnout tam, kde všichni policisté a státní zástupci 9 měsíců pouze přihlíželi drancování, ničení, různým sabotážím. S odkazem na zákon, který to umožňuje. Odkazovali nás po každém zločinu na civilní soudní řízení. Tím pachatelům umožnili dokonat svůj čin, téměř zničit KPV.

Samozvaní likvidátoři KPV (tzn. pracovníci Matějíčková, Matějíček, Preislerová za karlovarskou pobočku, Martinek a dva zmanipulovaní přestárlí členové spolku Žídek a Šedivý nechápající v pokročilém věku zhruba 90-ti let, o co jde) dokonce založili nezákonný pirátský web s naším názvem. Dále pak i pirátský email a dokonce pirátskou adresu fyzického sídla KPV umístěnou u advokáta Martinka. Tím nás nezákonně připravili o úřední korespondenci a asi o polovinu okresních poboček a členské základny. Přitom nejsou zaregistrováni a nemají IČO ani ho mít nemohou.

Pro vznik jejich webové stránky si přivlastnily naší doménu kpv-cr.cz , u níž pouze vyjmuli pomlčku. Jde o napodobeninu matoucí čtenáře. Jako je reklamní podvod a nekalá soutěž. Tyto stránky kpvcr bez pomlčky v názvu NEJSOU oficiálními stránkami KPV ČR. Slouží evidentně k rozbití konfederace na dvě skupiny, což se také děje právě teď. Na web přidali články, ve kterých popisují o členech KPV hrubé nepravdy.

Podle registrace domény jde o soukromé stránky pana Karla Matějíčka, který není naším zaměstnancem a pouze nám dříve spravoval web. A který nás (zjevně kvůli zničení KPV ČR) připravil dne 9.7.2019 ve spolupráci s propuštěnou sekretářkou Blankou Matějíčkovou o veškerý obsah našich stránek. Poté si ho zveřejnil na svém webu. Lze asi právem říci, hacker nám hacknul web. Toto zcizení webu naší organizace, který byl náš téměř 20 let, a rovněž tisíců emailů je předáno k policejnímu vyšetřování. Oboje bude vymáháno soudně včetně náhrady škody.

Političtí vězni tak bohužel zažili podruhé ve svých životech životní pohromu a neštěstí. Dnes však jako poměrně staří a zesláblí občané ve věku většinou 70 až 105 let. Tím ostudnější je, že na ně byla použita tzv. metoda šmejdů známá pod tímto názvem z médií a soudních kauz. Jsou to případy o psychologické manipulaci, o předstírání přátelství a lásky ke starým lidem. O lžích a podvodech lidských hyen nad starými občany.

Podobně i emailová adresa s naší jménem, ale bez pomlčky, ve tvaru ustredi@kpvcr.cz  užívaná manželi Matějíčkovými vůbec NENÍ oficiální emailovou adresou KPV ČR. Jde o protiprávní napodobeninu na serveru pana Karla Matějíčka. Odcizení obsahu naší schránky, který byl náš téměř 20 let a obsahoval značné množství osobních údajů chráněných zákonem GDPR, je také předáno k policejnímu zákroku.

Podobně je smyšlená i tato údajná poštovní „adresa KPV ČR“ :

Advokátní kancelář Martínek !?
Bryksova 818/48
198 00 Praha 9

Tento právník, který byl nedávno potrestán Kárným senátem Advokátní komory za nezákonnosti uvnitř KPV, je ze strany členů KPV podezřelý, že se na defraudacích majetku a zničení naší organizace významně podílel. Také sepsal na náš spolek utajený návrh na jeho zrušení a na likvidaci. Ten podal letos v dubnu k soudu. Bez vědomí členské základny, které jediné to náleželo. Návrh na likvidaci KPV ČR tajně podepsali a u soudu podali František Šedivý a Leo Žídek.

Následně si s Vlastou Preislerovou založili v bytě Blanky Matějíčkové nový spolek Jáchymovský odkaz. Státní dotaci na provoz jim však před týdnem MF ČR zamítlo. Nám dotace přidělená byla.

Vzhledem ke všemu výše zjištěnému žádáme a prosíme odbornou veřejnost, policii, trestní právníky, média, politiky a Vládu ČR, aby nám pomohli se proti těmto nelegálním skutkům bránit.

Děkujeme každému, kdo nás od první chvíle od 4.7.2019 podporuje. Organizace, školy, spolky a veřejné osobnosti se přidávají. Obnovujeme násilně přetrženou spolupráci se subjekty Masarykova společnost, Sdružení bývalých politických vězňů SBPV, Političtí vězni.cz, ÚSTR atd. atd.

Obnovujeme zničenou komunikaci KPV s celou společností a všemi médii, uměle zablokovanou po několik let naším civilním zaměstnancem Blankou Matějíčkovou. Ta si z našeho ústředí před několika lety vytvořila uzamčenou soukromou pevnost, nedobytnou pro veřejnost, pro média i pro mnoho členů sdružení. Provoz našeho spolku si zprivatizovala na své jméno, dopisy do KPV chodí ve skutečnosti na její jméno bez uvedení KPV. Za časté jízdy vozidlem taxi ročně utrácela z našich fondů částky ve statisících. Např. za 7 tisíc Kč si nedávno zajela vozem TAXI na otočku do Budějovic. Další statisíce dostával kamarádský právník Josef M. za krytí nezákonností na sněmech, na Radách, v hospodaření. Zavedla ve spolku neomezenou vládu a diktát nad starými, nemocnými a denně umírajícími členy KPV. Mnoho jich v tomto letitém trápení mezitím zemřelo nebo skončilo v trvalém smutku. Nečekané zjištění novinářů, že jejím otcem byl v Praze komunistický soudce v padesátých letech, kdy se páchaly justiční zločiny a vraždy, bylo pro nás poslední kapkou. Takoví lidé u nás v KPV pracovat nemohou.

Děkujeme za podporu, pište nám prosím na email : ustredi@kpv-cr.cz nebo dopisem na adresu KPV, Škrétova 6, Praha 120 00. Volejte nám prosím na 224 230 608.

Dne 19. 7. 2019. Aktualizace 19. 8. 2019

KPV ČR – Konfederace politických vězňů ČR

zastoupená soudně jmenovaným opatrovníkem KPV ČR Otakarem Tulačkou (statutární orgán) a opatrovnickým výborem