Obnova KPV od 2.7.2019, kontakty

Toto je oficiální webová stránka Konfederace politických vězňů ČR a to už skoro 20 let.

adresa: KPV ČR

Škrétova 6, Praha 120 00 (…..platná už 28 let)

IČ: 00 417 581

bankovní účet u Komerční banky stále stejný : 38130011 / 0100

Pevná linka na ústředí (cca 7 – 20 hod.) : 224 230 608  

Mobily: 723 655 563  , 721 231 020 

Mobil statutárního orgánu:  723 655 563  (Otakar Tulačka, opatrovník právnické osoby KPV ČR jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha a to okamžitě vykonatelným usnesením ode dne doručení dle § 171 o.s.ř.)

Mobil tajemníka KPV:  721 231 020  (Pavel Horák, jmenovaný dne 4.7.2019, administrativně spravuje KPV a její pobočky)

Civilní zaměstnanec KPV sekretářka Blanka Matějíčková byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání pro závažná podezření z defraudací a už nemá s KPV nic společného. Její užívání našeho mobilního čísla 724 117 xxx , dále našich emailů, našich webů a vytváření nových fyzických adres KPV je protiprávní skutek závažného charakteru. Paní Matějíčková na základě nespočtu jasných důkazů už rok usiluje o totální zničení KPV ČR. Vše je předáváno postupně Policii ČR a soudům.  

Originální emailová schránka pro poštu platná 20 let:  ustredi@kpv-cr.cz

Originální webové stránky platné 20 let:  www.kpv-cr.cz

Obsah tohoto našeho webu byl však dne 9.7.2019 kompletně odcizen neoprávněnou osobou, která se během krádeže našich dat podepsala v elektronickém formuláři jako Karel Matějíček. Má se jednat o manžela paní Matějíčkové. Budeme web po dvaceti letech proto znovu od začátku vytvářet. A také vymáhat právními cestami zcizený obsah a zcizené logo.

Tiskové prohlášení KPV ČR: političtí vězni komunismu s pomocí nezávislého soudu zmařili likvidační útok na svou Konfederaci

Konfederace politických vězňů ČR byla v letošním roce 2019 prakticky zničena.

Stala se obětí organizovaného zločinu několika osob. Těmito lidmi byla dlouhodobě poškozována a to sofistikovanými útoky na celou svojí strukturu – na pobočky, členskou základnu, majetek, administrativu.

Podobně jako před 50 lety roku 1968, kdy náš spolek tehdy pod názvem K231 zničily naše komunistické úřady na žádost Sovětského Svazu. Pod kontrolou ruské okupační armády v naší zemi. 

Naše organizace jako společenství politických muklů – obětí komunismu byla v minulých měsících připravena o všechen majetek, nemovitosti, veškeré archívy a spisy. Byla tzv. vytunelována a vydrancována svými třemi zaměstnanci a pracovníky. Ti nabyli údajně dojmu, že KPV po 29 letech splnila svůj historický a společenský cíl, jak popsali soudu v jejich tajném návrhu na likvidaci, a je proto potřeba jí v tichosti a urychleně zlikvidovat. Nezbylo téměř nic. Prázdné skříně. Půl roku odvážela naše civilní zaměstnankyně Blanka Matějíčková (vedoucí sekretariátu) a spol. z našeho ústředí materiály neznámo kam.

V poslední minutě zasáhl Městský soud Praha a jmenoval dne 2. 7. 2019 opatrovníka spolku. Ten okamžitě nastoupil a přistihl paní Matějíčkovou dokonce se dvěma auty a s celou rodinou při pokusu drancovat naše ústředí. Druhý den přijela i s nákladním autem. Události zaznamenala také průmyslová kamera státní organizace RRTV v této budově. To jsme sdělili policii. Po ročním boji se zločinci a s utajenými likvidátory začíná KPV proto znovu od počátku. Jako když začínala v listopadu 1989.

Každého občana ČR nebo každou úřední osobu, média a politiky zveme, aby se přišli do sídla našeho spolku podívat a přesvědčit o rozsahu škody, jaká byla způsobena. Chaos a prázdné skříně.

Stateční členové KPV však nyní sbírají Konfederaci z popela a od 2. 7. 2019 jí obnovují. Svojí historickou úlohu danou posláním ve Stanovách musí plnit dál. Dokud budou u nás existovat příznivci krvavé komunistické diktatury.

Členové KPV se nikdy nevzdali naděje, že toto otřesné bezpráví prováděné všehoschopnou zaměstnankyní bude jednou poraženo. A konečně bylo. S pomocí Městského soudu Praha, který měl odvahu zasáhnout tam, kde všichni policisté a státní zástupci 9 měsíců pouze přihlíželi drancování a ničení. S odkazem na zákon, který to umožňuje. Odkazovali nás po každém zločinu na civilní soudní řízení.

Ničitelé a samozvaní likvidátoři KPV (tzn. pracovníci Matějíčková, Matějíček, Preislerová, Martinek a zmanipulovaní přestárlí členové Žídek a Šedivý nechápající v pokročilém věku asi 90-ti let, o co jde) dokonce založili nezákonný pirátský web s naším názvem. Dále pirátský email a pirátskou doručovací adresu u advokáta Martinka.

Jejich webové stránky si přivlastnily naší doménu, ta je však bez pomlčky. Jde o napodobeninu. Tedy podvod, nekalou soutěž a matení čtenářů. Tyto stránky NEJSOU oficiálními stránkami KPV ČR.

Jde o soukromé stránky pana Karla Matějíčka, který není naším zaměstnancem a pouze nám spravoval web. A který nás (evidentně kvůli zničení KPV ČR) připravil dne 9.7.2019 ve spolupráci s propuštěnou sekretářkou Blankou Matějíčkovou o veškerý obsah našich stránek. Poté si ho zveřejnil na svém webu. Prostě hacker nám hacknul web. Toto zcizení webu naší organizace, který byl náš téměř 20 let, a rovněž tisíců emailů je předáno k policejnímu vyšetřování. Oboje bude vymáháno soudně včetně náhrady škody.

Političtí vězni tak bohužel zažili podruhé ve svých životech životní pohromu a neštěstí. Dnes však jako poměrně staří a zesláblí občané ve věku většinou 70 až 105 let. Tím ostudnější je, že na ně byla použita tzv. metoda šmejdů známá pod tímto názvem z médií a soudních kauz. Jsou to případy o manipulacích, lžích a podvodech lidských hyen nad starými občany.

Podobně i emailová poštovní adresa s naší jménem, ale bez pomlčky, ve tvaru ustredi@kpvcr.cz  vůbec NENÍ oficiální poštovní adresou emailu KPV ČR. Jde o protiprávní napodobeninu na serveru pana Karla Matějíčka. Odcizení obsahu naší schránky, který byl náš téměř 20 let a obsahoval značné množství osobních údajů chráněných zákonem GDPR, je také předáno k policejnímu zákroku.

Podobně je smyšlená i tato údajná „adresa KPV ČR“ :

Advokátní kancelář Martínek !?
Bryksova 818/48
198 00 Praha 9

Tento právník, který byl nedávno potrestán kárným senátem Advokátní komory za nezákonnosti uvnitř KPV , je podezřelý, že se na defraudacích majetku a zničení naší organizace významně podílel.

Vzhledem ke všemu výše zjištěnému žádáme a prosíme odbornou veřejnost, policii, trestní právníky, média, politiky, aby nám pomohli se proti těmto nelegálním skutkům bránit.

Děkujeme každému, kdo nás od první chvíle podporuje. Organizace, spolky a veřejné osobnosti se přidávají. Obnovujeme násilně přetrženou spolupráci se subjekty Masarykova společnost, Sdružení bývalých politických vězňů SBPV, Političtí vězni.cz atd. atd.

Obnovujeme zničenou komunikaci KPV s celou společností a všemi médii, uměle zablokovanou po několik let naším civilním zaměstnancem Blankou Matějíčkovou. Ta si z našeho ústředí před několika lety vytvořila uzamčenou soukromou pevnost nedobytnou pro veřejnost, pro média i pro členy sdružení. Zavedla v něm poté neomezenou vládu a diktát nad starými, nemocnými a denně umírajícími členy KPV. Mnoho jich v tomto letitém trápení mezitím zemřelo nebo skončilo v trvalém smutku.

Pište nám prosím na email : ustredi@kpv-cr.cz nebo na adresu KPV, Škrétova 6, Praha 120 00. Volejte nám prosím na 721 231 020  .

Dne 19. 7. 2019

KPV ČR – Konfederace politických vězňů ČR

zastoupená soudně jmenovaným opatrovníkem KPV ČR Otakarem Tulačkou (statutární orgán) a opatrovnickým výborem

chaty Smilovice objednání pobytu

I přes odcizení našeho rekreačního areálu Smilovice – Chotilsko na břehu Vltavy na Slapské přehradě zde máme ještě umožněný pronájem dvou velkých chat od června do září.

Cena pro člena KPV včetně jeho rodiny je 1700 Kč za týden pobytu, což je polovina. Druhou polovinu platí KPV.

Žádáme zájemce, aby obnovili svůj zájem a přihlásili se urychleně na našich kontaktech :

Telefon : 224 230 608

Email : ustredi@kpv-cr.cz

Orgány KPV ČR

Jediný statutární orgán spolku KPV ČR :

Otakar Tulačka, opatrovník KPV

Statutární orgán jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha jako opatrovník právnické osoby. Plně nahrazuje Předsednictvo KPV.

..

Předsedové okresních poboček KPV ČR:

tito předsedové jsou stále platnými orgány KPV ČR.

..

Zaniklé orgány :

František Šedivý

Leo Žídek

a protiprávně kooptovaná Vlasta Preislerová

Těmto místopředsedům Předsednictva skončil tříletý mandát už vloni dne 2.12.2018. Od následujícího dne nejsou oprávněni za KPV jednat a činit právní úkony. Na svém soukromém webu se vydávají za místopředsedy zcela protiprávně.

Všechny úkony, které od té doby učinili a nadále činí zjevně pod vlivem hrubých manipulací ze strany paní Matějíčkové, lze prohlásit za právně neplatné. Za případné škody budou muset nést občansko-právní a trestně-právní odpovědnost.

Blanka Matějíčková

sekretářka – asistentka (vydávající se na veřejnosti a v médiích nepravdivě za tajemnici KPV) byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání u KPV. A sice okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 Zákoníku práce.

Téhož dne jí bylo ukončeno členství v Konfederaci pro závažné porušování stanov a zákonů. Dále pro nepřetržité intriky mezi členy směřující k rozkolu mezi nimi a k naprostému zničení KPV ČR, včetně vydávání smyšlených pomluv v médiích. Také pro nesplňování podmínek členství, kdy nejsou v archívu doloženy její potřebné podklady. Je možné, že její členství nikdy ani nevzniklo, chybí o něm jakékoliv záznamy. Byla však zaměstnancem.

Na našem webu se připravuje zveřejnění všech trestních oznámení na její osobu a vyčíslení mnohamiliónových škod, které podle našeho názoru způsobila. Nadále je vyzývána spolkem ke smíru a k vrácení všeho majetku KPV.

Varujeme tímto všechny osoby a instituce i státní správu před neustálým šířením zcela nepravdivých zpráv o KPV od paní Matějíčkové.

Takto podvodně už roky manipuluje s mnoha lidmi a úřady, aby získávala jejich podporu. Tím zakrývá nezákonné skutky. Včetně tajně prováděné likvidace našeho spolku.

Josef Václav Martinek

jako právník KPV ČR a blízký spolupracovník Blanky Matějíčkové obdržel od KPV dne 11. 7. 2019 ukončení mandátní smlouvy a už není právníkem KPV. Byl vyzván k navrácení všech spisů KPV, což zatím neučinil. KPV má již nového právního zástupce.

Ostatní členové Předsednictva KPV zvolení roku 2015

Všem zanikl uplynutím tříletého volebního období mandát dne 2.12.2018 a proto již nejsou ve funkci.