Smuteční oznámení

Dne 18.4.2017 naše řady opustil předseda pražské pobočky Konfederace politických vězňů Augustin Bunník.

augustin-bubnik

Bývalý politický vězeň komunistického režimu 50.let minulého století zemřel v úterý po delší nemoci ve věku 88 let.

Společně s 10 hokejovými reprezentanty byli odsouzeni za vlastizradu. On sám dostal druhý nejvyšší trest-14 let a soud je poslal do uranových dolů. Sice dostali v roce 1955 milost, ale do reprezentace nesměli. Později se dal na dráhu trenéra, ve Finsku trénoval finské mužstvo, které přivedl mezi hokejovou špičku.

V 90.letech začal aktivně pomáhat v Konfederaci politických vězňů, chodil pravidelně do škol na besedy, aby se na minulost nezapomínalo.Aktivně se zapojil do politického dění, stal se poslancem. Později se plně věnoval práci předsedy pobočky KPV 150 Praha.

S našim bratrem „Gustou“ se rozloučíme ve čtvrtek 27.dubna 2017 ve 12 hodin

ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice

Vinohradská 214, Praha 10

Smuteční oznámení

Dne 20.1.2017 zemřela výrazná osobnost a dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová.
Čest její památce.

parte

Nejdelší noc – 21. 8. 1968, vernisáž 29. 10. – 15. 11. 2013 Brno

Ambicí těchto institucí není jen zopakovat známé skutečnosti o průběhu invaze pěti
států Varšavské smlouvy, ale prezentovat také nové poznatky a zjištění o vojenském
obsazení Československa v noci z 20. na 21. 8. 1968. K tomu poslouží i dosud
nezveřejněné snímky v Rakousku žijící nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které
v roce 2011 získal Národní archiv.

Výstava se koná od 29. 10. do 15. 11. 2013 v Muzeu Českého
a slovenského exilu v Brně
, Štefánikova 22, a poté počátkem prosince pokračuje
na Univerzitě obrany, Kounicova 44.

Zd. K.

Pozvánka na výstavu 2.7. — 26.8.2013: DIKTATURA VERSUS NADĚJE

Výstava je součástí dlouhodobého výstavního projektu, jehož první část,
zachycující 50. léta 20. století, byla veřejnosti představena na podzim roku
2009 v pražském Strahovském klášteře a poté putovala po českých a moravských
diecézích. V letech 2011—2012 rozšířil autorský tým její časový
záběr o léta šedesátá až osmdesátá a profiloval ji také jako podnět
k zamyšlení  nad úlohou duchovních tradic v životě národa. Takto byla poprvé uvedena
v listopadu loňského roku na Papežské univerzitě Svatého Kříže v Římě.

Velehradská prezentace představuje závěrečný díl tohoto projektu a je nejen mou povinností, ale
především ctí poděkovat touto cestou svým obětavým spolupracovníkům, archivářům,
historikům, kněžím, řeholníkům a řádovým sestrám, všem, kteří byli ochotni pomoci, všem,
kteří výstavu podpořili. Je zejména jejich zásluhou, že se podařilo tento výstavní projekt
realizovat na vysoké odborné úrovni a zároveň i občanským a neziskovým způsobem.

Vladimíra Vaníčková — kurátorka výstavy

Zdroj: Zd.K.

Výstava III. odboj v Československu v Hradci Králové 21.6.2013

Otevření výstavy bude v pátek 21. června 2013 od 16,00 hodin pod záštitou
místopředsedy Evropského parlamentu pana Ing. Oldřicha Vlasáka, za účasti místopředsedy Konfederace
politických vězňů ČR Zdeňka Kovaříka a Regionálního klubu Mladých konzervativců v Hradci
Králové.

Zdroj: ZdK

Žádáme radu ÚSTRu

Usnesení ze zasedání Rady KPV ČR dne 15. 05. 2013

1— Nesouhlasíme s personálními změnami, které od svého nástupu do funkce provádí současná ředitelka Mgr. Foglová. Tyto změny jsou ke škodě fungování
ÚSTR.

2 — Nesouhlasíme s tiskovou zprávou Rady ÚSTR ze dne 6. 5. 2013 k předložené koncepci Pavly Foglové. Nesouhlasíme s vysvětlením ředitelky Mgr. Foglové,
ohledně jejího plagiátorství, které se týká její předložené koncepce
ÚSTR, prezentované na jednání Rady ÚSTR při jejím zvolení. Žádáme, aby
zvážila své další setrvání ve funkci ředitelky ÚSTR.

3 — Žádáme Radu ÚSTR, aby bezodkladně vypsala výběrové řízení
na funkci ředitele ÚSTR.

4 — Žádáme členy Rady ÚSTR, kteří volbou Mgr. Foglové na funkci ředitelky
ÚSTR, destabilizovali chod Ústavu pro studium totalitních režimů, aby zvážili své další
působení v Radě ÚSTR.

5— Žádáme, aby prozatímním řízením Ústavu pro studium
totalitních režimů byl pověřen bývalý první náměstek plk. PhDr. Eduard Stehlík, který
je nezpochybnitelně odborně kvalifikovanou osobou.

V Praze dne 15. 05. 2013

Ing. František Šedivý- místopředseda KPV ČR — odsouhlaseno všemi zástupci poboček KPV ČR

Žili a žijí mezi námi

V květnu 2013 si připomínáme významné životní výročí jezuitského
knězeP. doc. PhDr. Karel Říha. Své neuvěřitelné devadesátiny oslavuje zcela nenápadně ve stínunašeho poutního místa, kde působí od 1. 9. 1998.

Pochází z Radkova v okrese Žďár nad Sázavou, kde se narodil 11. května 1923. Dojezuitského řádu vstoupil 5. listopadu 1946. Kněžské svěcení přijal 29. 8. 1967 v německém Görlitzu. Od roku 1968 absolvoval v cizině plné jezuitské studium až
k doktorátu z filozofie v Innsbrucku (1972). Působil v rakouském a italském exilu jako
duchovní správce, jako prefekt a druhý spirituál české teologické koleje Nepomucenum
v Římě a jako spolupracovník Vatikánského rozhlasu. Po svém návratu do vlasti
vedl v letech 1990 až 1997 Katedru filozofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde byl 12. 11. 1997 jmenován docentem pro obor dějiny filozofie. Habilitoval se prací Identita a relevance. V roce 2001 byl emeritován.AD MULTOS ANNOS!

Josef Pala (Zd. K.)