SRPNOVÁ DEKLARACE PODPORY ZALOŽENÍ MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ V PRAZE

V letošním roce si připomínáme osmdesáté výročí nacistické okupace v březnu 1939 a třicáté výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989. Půlstoletí vlády totalitních a autoritativních režimů na území Československa přineslo statisíce obětí a potlačování tradičních hodnot evropské civilizace. Dne 23. srpna 2019 uplyne osmdesát let od uzavření spojenecké smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem, která obsahovala tajný dodatek o rozdělení sféry vlivu dvou totalitních režimů na evropském kontinentu. Na tuto historickou událost každoročně odkazuje Evropský den památky obětí komunismu a nacismu.

Chceme-li rozhodovat o své budoucnosti, musíme si říci, kdo jsme a odkud jsme přišli a kam chceme jít. Proto považujeme za nezbytné připomínat si nejen památku obětí totalitních režimů, ale také úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti tyranii. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je důležité zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

Pro splnění tohoto poslání považujeme za vhodné založit moderní muzeum, koncipované jako vzdělávací a otevřená kulturní instituce ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. V Praze, na rozdíl od mnoha světových metropolí, takové muzeum doposud nemáme. Zvolení představitelé hlavního města Prahy vyhlásili přání takové muzeum založit. Podporujeme tento projekt a nabízíme spolupráci při jeho naplnění.

V Praze, 21. srpna 2019, ve výroční den srpnové okupace Československa.

Asociace českých kameramanů
Asociace soukromého zemědělství
Akademický klub 48
Bez komunistů.cz
Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s.
Cesta 121, občanské sdružení
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Evropská platforma paměti a svědomí
Konfederace politických vězňů ČR, z.s.
Junák – český skaut, z.s.
Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s.
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Nadace Arnošta Lustiga
Nezapomínejme, z.s.
Občanské sdružení Paměť
Orel
Památník Šoa Praha, o.p.s.
Pant, z.s.
Post Bellum, o.p.s. (Paměť národa)
Publicum commodum, z.s.
Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948-1989
Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z.s.
Spolek bývalých příslušníků PTP-VTNP se sídlem v Praze, z.s.
Spolek pro vojenská pietní místa, z.s.
Spolek pro zachování odkazu českého odboje, z.s.
Symposion, z.s.
Totalita.cz Už nemlčíme! z.s.
Vítězný únor.cz

Jednání Rady KPV 18. září 2019

Další jednání Rady KPV ČR se koná dne 18. září 2019 od 10:00 hod. v sídle KPV ČR, zasedací místnosti budovy RRTV (přízemí), Škrétova 44/6.  Předpokládaný konec ve 13:00 hod. Cestovní doklady si prosím uschovejte k pozdějšímu případnému vyúčtování. 

Chaty Smilovice – objednání pobytu

I přes odcizení našeho rekreačního areálu Smilovice – Chotilsko na břehu Vltavy na Slapské přehradě zde máme ještě umožněný pronájem dvou velkých chat od června do září. Vzhledem k tomu, že bývalé vedení KPV Matějíčková, Preislerová, Žídek, Šedivý, Martinek, Matějíček tajně a bez vědomí členské základny navrhli u soudu likvidaci KPV, měla to být letos poslední sezóna užívání našich letních chat. Jelikož usilujeme o obnovu KPV, je naděje, že poslední sezónou nebude. Seznamy žádostí od členů a rozpis turnusů však u sebe nezákonně drží nedávno propuštěná sekretářka Blanka Matějíčková. Obracíme se na GFŘ jako aktuálního vlastníka našich zcizených chat o poskytnutí součinnosti.

Cena pro člena KPV včetně jeho rodiny je 1700 Kč za týden pobytu, což je polovina. Druhou polovinu platí KPV.

Žádáme zájemce, aby obnovili svůj zájem a přihlásili se urychleně na našich kontaktech:

Telefon : 224 230 608

Email : ustredi@kpv-cr.cz

Orgány KPV ČR

Jediný statutární orgán spolku KPV ČR :

Otakar Tulačka, opatrovník KPV

Statutární orgán jmenovaný dne 25.6.2019 Městským soudem Praha jako opatrovník právnické osoby. Plně nahrazuje Předsednictvo KPV.

..

Předsedové okresních poboček KPV ČR:

tito předsedové jsou stále platnými orgány KPV ČR.

..

Zaniklé orgány :

František Šedivý

Leo Žídek

a protiprávně kooptovaná Vlasta Preislerová

Těmto místopředsedům Předsednictva skončil tříletý mandát už vloni dne 2.12.2018. Od následujícího dne nejsou oprávněni za KPV jednat a činit právní úkony. Na svém soukromém webu se vydávají za místopředsedy zcela protiprávně.

Všechny úkony, které od té doby učinili a nadále činí zjevně pod vlivem hrubých manipulací ze strany paní Matějíčkové, lze prohlásit za právně neplatné. Za případné škody budou muset nést občansko-právní a trestně-právní odpovědnost.

Blanka Matějíčková

sekretářka – asistentka (vydávající se na veřejnosti a v médiích nepravdivě za tajemnici KPV) byla dne 15. 7. 2019 propuštěna ze zaměstnání u KPV. A sice okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 Zákoníku práce.

Téhož dne jí bylo ukončeno členství v Konfederaci pro závažné porušování stanov a zákonů. Dále pro nepřetržité intriky mezi členy směřující k rozkolu mezi nimi a k naprostému zničení KPV ČR, včetně vydávání smyšlených pomluv v médiích. Také pro nesplňování podmínek členství, kdy nejsou v archívu doloženy její potřebné podklady. Je možné, že její členství nikdy ani nevzniklo, chybí o něm jakékoliv záznamy. Byla však zaměstnancem.

Na našem webu se připravuje zveřejnění všech trestních oznámení na její osobu a vyčíslení mnohamiliónových škod, které podle našeho názoru způsobila. Nadále je vyzývána spolkem ke smíru a k vrácení všeho majetku KPV.

Varujeme tímto všechny osoby a instituce i státní správu před neustálým šířením zcela nepravdivých zpráv o KPV od paní Matějíčkové.

Takto podvodně už roky manipuluje s mnoha lidmi a úřady, aby získávala jejich podporu. Tím zakrývá nezákonné skutky. Včetně tajně prováděné likvidace našeho spolku.

Josef Václav Martinek

jako právník KPV ČR a blízký spolupracovník Blanky Matějíčkové obdržel od KPV dne 11. 7. 2019 ukončení mandátní smlouvy a už není právníkem KPV. Byl vyzván k navrácení všech spisů KPV, což zatím neučinil. KPV má již nového právního zástupce.

Ostatní členové Předsednictva KPV zvolení roku 2015

Všem zanikl uplynutím tříletého volebního období mandát dne 2.12.2018 a proto již nejsou ve funkci.